1.4. Pomoc

Pokud se setkáte s nějakým problémem nebo se během práce s touto knihou setkáte s nějakou otázkou, podívejte se na stránku FAQ http://www.linuxfromscratch.org/faq/#generalfaq. Otázky jsou zde již často zodpovězeny. Pokud se vám nedostane odpovědi na vaši otázku na této stránce, pokuste se zjistit zdroj vašich problémů. Následující tip vám s tím může pomoct:http://www.linuxfromscratch.org/hints/downloads/files/errors.txt.

Také máme výbornou asistenci na mailig listech a IRC (viz část Section 1.3, “Resources” v této knize). Abyste pomohli s diagnózou a řešením problémů, prosím zahrňte do vašeho požadavku veškeré důležité informace.

1.4.1. Věci k zapamatování

Do souhrnu, jak se problém přihodil, zvlášť doplňte následující body

  • Verzi knihy,kterou používáte (v tomto případě 6.1)

  • Hostitelskou distribuci, kterou ke kompilaci používáte, včetně její verze

  • Balíček nebo část, ve které se problém objevil

  • Přesnou chybovou zprávu, nebo projev, který jste obdrželi

  • Poznámky, kde jste se odklonili od této knihy

[Note]

Note

Pokud jste se odklonili od této knihy tak to neznamená, že bychom vám nepomohli. Nakonec, LFS je o osobních preferencích. Dobře popište změny, které jste provedli, abychom mohli lépe odhalit váš problém.

1.4.2. Problémy konfiguračních skriptů

Pokud nebude fungovat skript configure podívej se do souboru config.log. Tento soubor obsahuje chyby vzniklé za běhu configure, které se neukázaly na obrazovce. Zahrňte odpovídající rádky, pokud chcete pomoct.

1.4.3. Problémy během kompilace

Výstup z obrazovky i obsahy různých souborů jsou užitečné pro vyhledání příčiny problémů s kompilací. Výstup ze skriptu configure a příkazu make mohou být užitečné. Není nutné zahrnovat celý výstup, ale dost odpovídajících informací. Níže je příklad výstupu z příkazu make, které byste měly zahrnout do vaší informace:

gcc -DALIASPATH=\"/mnt/lfs/usr/share/locale:.\"
-DLOCALEDIR=\"/mnt/lfs/usr/share/locale\" 
-DLIBDIR=\"/mnt/lfs/usr/lib\"
-DINCLUDEDIR=\"/mnt/lfs/usr/include\" -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.
-g -O2 -c getopt1.c
gcc -g -O2 -static -o make ar.o arscan.o commands.o dir.o 
expand.o file.o function.o getopt.o implicit.o job.o main.o 
misc.o read.o remake.o rule.o signame.o variable.o vpath.o 
default.o remote-stub.o version.o opt1.o
-lutil job.o: In function `load_too_high':
/lfs/tmp/make-3.79.1/job.c:1565: undefined reference 
to `getloadavg'
collect2: ld returned 1 exit status
make[2]: *** [make] Error 1
make[2]: Leaving directory `/lfs/tmp/make-3.79.1'
make[1]: *** [all-recursive] Error 1
make[1]: Leaving directory `/lfs/tmp/make-3.79.1'
make: *** [all-recursive-am] Error 2

V tomto případě mnoho lidí pouze pošle tento řádek:

make [2]: *** [make] Error 1

Toto není dostatek informací ke zjištění problému, ale lze z toho pouze zjistit, že je něco špatně, ale nikoli co. Pošlete celou část jako v příkladu výše, protože to zahrnuje, jaký příklad byl spuštěn a způsobil chybové zprávy.

Výborný článek o hledání pomoci na internetu je k dispozici na http://catb.org/~esr/faqs/smart-questions.html. Přečtěte si tipy v tomto dokumentu, abyste zvýšili pravděpodobnost, že vám někdo pomůže.