1.3. Resources

1.3.1. FAQ

Pokud během kompilace LFS zaznamenáte jakékoliv chyby, budete mít otázky, nebo si budete myslet,že v knize se nachází chyba, začněte přečtením Frequently Asked Questions (FAQ), které se nachází na http://www.linuxfromscratch.org/faq/.

1.3.2. Mailing Listy

Na serveru linuxfromscratch.org se nachází několik mailing listů používaných pro vývoj projektu LFS. Tyto listy se zaměřují kromě jiného na vývoj a podporu.

Pro informaci o listech, jak na ně psát, místa s archivy a další informace navštivte http://www.linuxfromscratch.org/mail.html.

1.3.3. News Server

Mailing listy nacházející se na linuxfromscratch.org jsou také přístupné přes Network News Transfer Protocol (NNTP) server. Všechny zprávy poslané do mailing listů jsou kopírovány do odpovídajících skupin news a verzovány.

News server se nachází na news.linuxfromscratch.org.

1.3.4. IRC

Několik členů komunity LFS nabízí pomoc na naší síti Internet Relay Chat (IRC). Předtím než pužijete tuto formu pomoci, ujistěte se, jestli vaše otázka již není zodpovězena v LFS FAQ, nebo v archivech mailing listů. Síť IRC můžete najít pod irc.linuxfromscratch.org. Kanál pro podporu se jmenuje #LFS-support.

1.3.5. Odkazy

Další informace o balíčcích, užitečné tipy jsou dostupné na stránce s odkazy, které se nachází na url="http://www.linuxfromscratch.org/~matthew/LFS-references.html"/>.

1.3.6. Zrcadla

Projekt LFS má několik zrcadel ke zjednodušení přístupu na stránky a pohodlnému stahování balíčků. Navštivte stránky na http://www.linuxfromscratch.org/mirrors.html, kde se nachází odkazy na naše zrcadla.

1.3.7. Kontaktní informace

Prosím, směřujte veškeré vaše otázky a komentáře na jeden z LFS mailing listů (viz výše)