2.3. Vytvoření systému souborů na oddílu

Teď, když jsme si připravili prázdný oddíl, můžeme vytvořit systém souborů. Nejrozšířenějším systémem souborů v linuxovém světě je second extended file system (ext2), ale s novými vysokokapacitními pevnými disky rychle začaly být populární žurnálovací sytémy souborů. My vytvoříme systém souborů ext2. Instrukce pro další systémy souborů můžete nalézt na http://www.linuxfromscratch.org/blfs/view/svn/postlfs/filesystems.html.

Pro vytvoření systému souborů ext2 spusťe následující:

mke2fs /dev/[xxx]

Zaměňte [xxx] jménem oddílu LFS (hda5 v našem předchozím příkladu).

[Note]

Note

Některé hostitelské distribuce používají přizpůsobené nástroje pro tvorbu systému souborů (e2fsprogs). Toto může způsobit problémy při bootování do nového LFS v kapitola 9, protože tyto možnosti nebudou podporováný v e2fsprogs instalovaném LFS. Můžete získat chyby podobné k “nepodporovaným možnostem systému souborů, upgradujte vaše e2fsprogs”. Ke kontrole jestli hostitelsný systém používá přízpůsobené nástroje, spusťte následující příkaz:

debugfs -R feature /dev/[xxx]

Pokud výstup obsahuje další položky než dir_index; filetype; large_file; resize_inode nebo sparse_super, váš hostitelský systém používá vylepšení. V tomto případě k předejíti pozdějších problémů zkompilute balíček e2fsprogs a použijte získané programy ke znovu vytvoření systému souborů na vašem oddílu s LFS:

cd /tmp
tar xjf /path/to/sources/e2fsprogs-1.37.tar.bz2
cd e2fsprogs-1.37
mkdir build
cd build
../configure
make #note that we intentionally don't 'make install' here!
./misc/mke2fs /dev/[xxx]
cd /tmp
rm -rf e2fsprogs-1.37

Pokud jste vytvořili oddíl se swapem, bude potřebné jej inicializovat pro použití spuštěním příkazu níže. Pokud použijete existující oddíl se swapem, nemusíte jej formátovat.

mkswap /dev/[yyy]

Zaměňte [yyy] se jménem oddílu se swapem.