2.4. Připojení nového odílu

Teď když jsme vytvořili systém souborů, je třeba oddíl zpřístupnit. Proto musíme oddíl připojit na určený připojný bodu. V této knize přepokládáme, že systém je připojen pod /mnt/lfs, ale volba adresáře je na vás.

Vyberte přípojný bod a přiřaďte jej proměnné LFSspuštěním:

export LFS=/mnt/lfs

Dále vytvořte přípojný bod a připojte systém souborů, kde chcete mít LFS, spušťením:

mkdir -p $LFS
mount /dev/[xxx] $LFS

Nahraďte [xxx] jménem LFS oddílu.

Pokud použijete pro LFS několik oddílu (např. jeden pro / a jiný pro /usr), připojte jej pomocí:

mkdir -p $LFS
mount /dev/[xxx] $LFS
mkdir $LFS/usr
mount /dev/[yyy] $LFS/usr

Nahraďte [xxx] a [yyy] za odpovídající jména oddílů.

Ujistěte se, že nové oddíly nejsou připojeny s příliš omezenými oprávněními (jako nosuid, nodev, nebo noatime). Spusťte příkaz mount bez jakýchkoliv parametrů, abyste zjistili z jakými volbami je připojen oddíl LFS. Pokud jsou parametry nosuid, nodev, a/nebo noatime nastaveny, musíte oddíl připojit znovu.

Nyní, když jsme si připravili místo k práci, je čas na stažení balíčků.