4.6. O testech

Hodně balíčků nabízí testy. Spuštění testů pro nově zkompilované balíčky je dobrý nápad, protože tak můžeme zjistit, jestli se všechno zkompilovalo správně. Test, kterým balíčky prošly, je sada kontrol, pomocí kterých se můžeme ujistit, že balíček funguje, jak vývojaři zamýšleli. Jakkoliv to ale neznamená, že balíček je úplně bez chyb.

Některé testy jsou důležitější než jiné. Na příklad testy pro hlavní balíčky nástrojů — Gcc, Binutils a Glibc — jsou velmi důležité díky jejich klíčové roli ve správně fungujícím systému. Testy GCC a Glibc můžou zabrat dlohoho, speciálně na pomalejším hardware, ale jsou velmi doporučeny.

[Note]

Note

Zkušenosti ukázaly, že jenom velmi málo získáte z toho, že budete provádět testy v Chapter 5. Zde se může projevit ovlivnění testů hostitelským systémem, které může způsobit nevysvětlitelné chyby. Protože nástroje kompilované v Chapter 5 jsou dočasné a mohou být smazány, průměrný čtenář nemusí spouštět testy v Chapter 5. Instrukce pro provádění testů jsou nabízeny pro testery a vývojaře a jsou zcela dobrovolné.

Běžná chyba je spouštění testů pro Binutils a GCC mimo pseudo terminály (PTYs). To může způsobit hodně chyb. Přihodit se to může z mnoha důvodů, ale hlavní je, že hostitelský systém nemá systém souborů devpts dobře nastavený. Tento problém je detailně rozebrán v Chapter 5.

Někdy testy balíčků skončí chybou z důvodů již jsou si vývojaři vědomi a které nepovažuji za kritické. Prohlédněte si logy na http://www.linuxfromscratch.org/lfs/build-logs/6.1/ ke kontrole, jestli jsou tyto chyby očekávané. Tyto stránky jsou platné pro všechny testy v této knize.