4.3. Přidání uživatele LFS

Když se přihlásíte jako uživatel root, můžete jedinou chybou zničit celý systém. Proto doporučujeme kompilovat balíčký v této kapitole jako neprivilegovaný uživatel. Můžete použít vaše vlastní uživatelské jméno, ale pro zjednodušení a pořádek vytvořte nového uživatele nazvaného lfs jako člena nové skupiny (také nazvané lfs) a používejte je při instalaci. Jako root spusťte následující příkaz pro přídání nového uživatele:

groupadd lfs
useradd -s /bin/bash -g lfs -m -k /dev/null lfs

Význam voleb příkazového řádku:

-s /bin/bash

Tímto nastavíte bash výchozím příkazovým řádkem pro uživatele lfs.

-g lfs

Tato volba přidá uživatele lfs do skupiny lfs.

-m

Toto vytvoří domovský adresář pro uživatele lfs.

-k /dev/null

Tento parametr zabraňuje zkopírování souborů ze složky /etc/skel (výchozí) změnou vstupu na nulové zařízení.

lfs

To je jméno pro vytvářeného uživatele a skupinu.

K příhlášení jako lfs (oproti přepnutí na uživatele lfs když jste přihlášení jako root, kdy uživatel lfs nepotřebuje heslo), zadejte heslo uživatele lfs:

passwd lfs

Přidělte uživateli lfs plný přístup do adresáře $LFS/tools pomocí toho, že uživatele lfs uděláte vlastníkem tohoto adresáře:

chown lfs $LFS/tools

Pokud jste si vytvořili jinou složku pro práci, než jsme doporučovali, přidělte také její vlastnictví uživateli lfs:

chown lfs $LFS/sources

Dále se přihlaste jako uživatel lfs. To můžete udělat přes virtuální konzoli, pomocí správce přihlášení nebo následujícím příkazem:

su - lfs

Parametr “-” říká příkazu su, aby spustil shell jako přihlašovací, oproti nepřihlašovacímu. Rozdíl mezi těmito dvěma typy můžete podrobně najít v manuálových stránkách bash(1) a pomocí info bash.