4. Finální přípravy

4.1. O $LFS

V této knize bude několikrát použita proměnná LFS. Tato proměnná musí být vždy nastavena. Je použita jak přípojný bod oddílu LFS. Zkontroluj,že proměnná LFS je nastavena správně pomocí:

echo $LFS

Ujistěte se, že výstup ukazuje cestu k připojnému bodu oddílu LFS, který je /mnt/lfs pokud pracujete podle dřívějšího příkladu. Pokud výstup nesouhlasí, proměnnou můžete nastavit pomocí:

export LFS=/mnt/lfs

Pokud máte proměnnou takto nastavenou, příklad její užitečnost se ukáže při zápisu příkazu jako tohoto mkdir $LFS/tools. Shell automaticky nahradí “$LFS” za “/mnt/lfs” (nebo na co byla proměnná nastavena) při spušťení příkazu.

Nezapomeňte zkontrolovat, jestli proměnná $LFS je nastavena pokaždě, když se odhlásíte a znovu přihlásíte (nebo když spustíte příkaz “su” k přihlášení jako root nebo jiný uživatel).