4.2. Vytvoření složky $LFS/tools

Všechny programy kompilované v Chapter 5 budou nainstalovány ve složce $LFS/tools, abychom je odlišili od programů kompilovaných v Chapter 6. Programy zde kompilované jsou dočasné a nebudou součástí výsledného systému LFS. Pokud budete instalovat tyto programy do jiného adresáře, jednodušeji je později odstraníte. Toto také zabrání jejich instalaci do hostitelského počítače (což se může v Chapter 5 stát jednoduše).

Vytvořte požadovanou složku spuštěním následujícího příkazu jako root:

mkdir $LFS/tools

Dalším krokem je vytvoření odkazu na /tools v hostitelském systému. Toto vytvoří odkaz na nově vytvořený adresář na oddílu LFS. Spusťte tento příkaz jako root:

ln -s $LFS/tools /
[Note]

Note

Předchozí příkaz je správný. Příkaz ln má několik syntaxí, tak se podívejte na info coreutils ln a ln(1) předtím, než si budete myslet, že je to chyba.

Vytvořený odkaz umožňuje kompilaci nástrojů s odkazy na /tools, což znamená, že kompilátor, assembler a linker budou pracovat v této (kdy budeme ještě používat některé nástroje z hostitelského systému) a následující (kdy budeme “chrootovaní” do oddílu LFS).