5.27. Bash-3.0

Balíček Bash obsahuje Bourne-Again SHell.

Průměrný čas kompilace: 1.2 SBU
Potřebné volné místo: 20.7 MB
Instalace závisí na: Binutils, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, Ncurses, a Sed.

5.27.1. Instalace Bash

Bash má problém,pokudje kompilován s novější verzi Glibc,což způsobuje,že se špatně ukončí.Tento problém opravuije patch:

patch -Np1 -i ../bash-3.0-avoid_WCONTINUED-1.patch

Připravte Bash ke kompilaci:

./configure --prefix=/tools --without-bash-malloc

Význam konfiguračních voleb:

--without-bash-malloc

Tato volba vypíná funkcu alokace paměti Bashe(memory allocation-malloc),která je známá tím,že způsobuje chybu segmentace.Pokud tuto možnost vypneme,Bash použite finkci malloc z Glibc,která je stabilnější.

Zkompilujte balíček:

make

K otestování výsledků spusťte: make tests.

Nainstalujte balíček:

make install

Udělejte odkaz pro programy,které používájí pro spuštění shellu sh:

ln -s bash /tools/bin/sh

Podrobnosti o tomto balíčku se nacházejí v Section 6.37.2, “Contents of Bash.”