5.12. Binutils-2.15.94.0.2.2 - 2. průchod

Balíček Binutils obsahuje liner,asembler a ostatní nástroje pro manipulaci s objektovými soubory.

Průměrný čas kompilace: 1.5 SBU
Potřebné volné místo: 114 MB
Instalace závisí na: Bash, Bison, Coreutils, Diffutils, Flex, GCC, Gettext, Glibc, Grep, M4, Make, Perl, Sed, and Texinfo

5.12.1. Re-instalace Binutils

O tomto balíčku je známo, že má problémy, pokud jsou jeho výchozí optimalizační příznaky (včetně -march a -mcpu voleb) změněné. Pokud nějaké proměnné prostředí přepisují tyto výchozí optimalizace jako CFLAGS a CXXFLAGS, odstraňte je při kompilaci Binutils.

Znovu vytvořte oddělenou kompilačné složku:

mkdir ../binutils-build
cd ../binutils-build

Připravte Binutils na kompilaci:

../binutils-2.15.94.0.2.2/configure --prefix=/tools \
    --disable-nls --enable-shared --with-lib-path=/tools/lib

Význam nových konfiguračních voleb:

--with-lib-path=/tools/lib

Toto specifikuje konfigfuračnímu skriptu během instalace vyhledávací cestu ke knihovnám, která je /tools/lib. Takto zabráníme linkeru, aby hledal adresáře s knihovnami na hostiteli.

Zkompilujte balíček:

make

Kompilace je nyní hotová. Jak jsme říkali dříve, spouštění testů není pro dočasné nástroje v této kapitole povinné. Pokud chcete i přes to spustit testy, zajistíte to následujícím příkazem:

make check

Nainstalujte balíček:

make install

Nyní připravte linker pro “Nové přizpůsobení” v další kapitole:

make -C ld clean
make -C ld LIB_PATH=/usr/lib:/lib
[Warning]

Warning

Rozhodně nemažte adresáře se zdroji a kompilaci Binutils, protože budou potřeba v příští kapitole.

Podrobnosti o tomto balíčku se nacházejí v Section 6.13.2, “Obsah Binutils.”