5.9. Expect-5.43.0

balíček expect obsahuje program pro provádění skriptovaných dialogů s ostatními interaktivními programy.

Průměrný čas kompilace: 0.1 SBU
Potřebné volné místo: 4.0 MB
Instalace závisí na: Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Glibc, Grep, Make, Sed, and Tcl

5.9.1. Instalace Expect

Nejprve odstraňte chybu, která může vést k chybám během testů GCC:

patch -Np1 -i ../expect-5.43.0-spawn-1.patch

Nyní připravte Expect ke kompilaci:

./configure --prefix=/tools --with-tcl=/tools/lib \
   --with-tclinclude=$TCLPATH --with-x=no

Význam konfiguračních voleb:

--with-tcl=/tools/lib

Toto zajisťuje, že konfigurační skript najte instalaci Tcl v dočasných nástrojích, místo nalezení na hostitelském systému.

--with-tclinclude=$TCLPATH

Toto explicitně říká Expectu, kde najít zdrojové kódy a interní hlavičky Tcl. Tato volba zabraňuje selhání configure, protože by nemohl nají složku se zdroji Tcl.

--with-x=no

Toto říká skriptu configure, aby nehledal Tk (komponentu pro Tcl GUI) nebo knihovny X Window System, oboji se může nacházet na hostiteli, ale nikoli v dočasných nástrojích.

Zkompilujte balíček:

make

K testů, spusťte make test. Testy Expectu jsou známe pod určitými podmínkami chybami, kterou nejsou v naší kontrole. Proto nejsou chyby s testech překvapující a kritické.

Nainstalujte balíček:

make SCRIPTS="" install

Význam parametru make:

SCRIPTS=""

Toto zabraňuje instalaci doplňkových skritpů expectu, které nejsou potřebné.

Nyní zrušte proměnnou TCLPATH:

unset TCLPATH

Složky se zdroji Tcl a Expectu nyní můžete odstranit.

5.9.2. Contents of Expect

Instalovaný program:: expect
Instalovaná knihovna:: libexpect-5.42.a

Short Descriptions

expect

Komunikuje s ostatními interaktivními programy podle skriptu

libexpect-5.42.a

Obsahuje funkce, které umožňují použít Expect jako rozšíření Tcsl nebo použítí přímo z C nebo C++ (bez Tcl)