5.8. Tcl-8.4.9

Balíček Tcl obsahuje Tool Command Language.

Průměrný čas kompilace: 0.9 SBU
Potřebné volné místo: 23.3 MB
Instalace závisí na: Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Glibc, Grep, Make, and Sed

5.8.1. Instalace Tcl

Tento balíček a následující dva (Expect a DejaGNU) instalujeme, abychom mohli spustit testy GCC a Binutils. Instalace těchto třech balíčku vypadá zbytečná, ale je důležitá, abychom věděli, že většina nástrojů pracuje dobře. I když nebudete spouštět testy v této kapitole, tyto balíčky jsou vyžadovány pro testy v Chapter 6.

Připravte Tcl pro kompilaci:

cd unix
./configure --prefix=/tools

Zkompilujte balíček:

make

K testu spusťte:TZ=UTC make test. O testech Tcl je známo, že selžou pod určitými podmínkami, které nejsou přesně známy. Proto zde nejsou chyby testů překvapující a nejsou vážné. Parametr TZ=UTC nastavuje časovou zónu na Coordinated Universal Time (UTC), také známého jako Greenwich Mean Time (GMT) pouze na trvání testů. Toto zajišťuje, že testy hodin proběhnou správně. Podrobnosti o proměnné TZ se nechází v Chapter 7.

Nainstalujte balíček:

make install
[Warning]

Warning

Rozhodně nemažte složky se zdroji tcl8.4.9, protože následující balíček bude potřebovat interní hlavičky.

Nastavte proměnnou obsahující plnou cestu k nynější složce. Další balíček, Expect, použijte tuto proměnnou, aby nalezl hlavičky Tcl.

cd ..
export TCLPATH=`pwd`

Nyní vytvořte podřebný symbolický odkaz:

ln -s tclsh8.4 /tools/bin/tclsh

5.8.2. Contents of Tcl

Instalované programy: tclsh (odkaz na tclsh8.4) a tclsh8.4
Instalované knihovny: libtcl8.4.so

Short Descriptions

tclsh8.4

Příkazová řádka Tcl

tclsh

Odkaz na tclsh8.4

libtcl8.4.so

Knihovna Tcl