6.60. O ladících symbolech

Hodně programů a knihoven je ve výchozím stavu zkompilováno s ladícími symboly(s volbou -g gcc).Toto znamená,že pokud ladíme program nebo knihovnu,které jsou zkompilovány s ladícími informacemi,debugger nenabídne pouze adresu paměti,ale také jméno rutin a proměnných.

Tyto vývojové symboly ale významně zvětšují program,nebo knihovnu.Následující je příkaz,kolik místa tyto symboly zabírají:

Velikosti velmi závisí na tom,který kompiler a knihovna C byla použita,ale při porovnávání programů s a bez ladících symbolů je obvykle rozdíl dvě pětiny.

Protože většina uživatelů nikdy nepoužije debugger,můžou získat hodně místa,pokud tyto symboly odstraní.Následující sekce ukazuje jak z programů a knihoven odstranit všechny ladící symboly.Další informace o optimalizaci systému můžete najít na http://www.linuxfromscratch.org/hints/downloads/files/optimization.txt.