6.37. Bash-3.0

Balíček Bash obsahuje Bourne-Again SHell.

Průměrný čas kompilace: 1.2 SBU
Potřebné volné místo: 20.6 MB
Instalace závisí na: Binutils, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, Ncurses, a Sed.

6.37.1. Instalace Bash

Následující patch opravuje různé chyby včetně problému,kdy Bash někdy zobrazí pouze 33 znaků na řádku:

patch -Np1 -i ../bash-3.0-fixes-3.patch

Bash má také problémy,pokud je kompilován növějšími verzemi Glibc.Následující patch řeší tento problém:

patch -Np1 -i ../bash-3.0-avoid_WCONTINUED-1.patch

Připřavte Bash ke kompilaci:

./configure --prefix=/usr --bindir=/bin \
    --without-bash-malloc --with-installed-readline

Význam konfiguračních voleb:

--with-installed-readline

Tato volab říká Bashi,aby použil knihovnu readline,která je již na systému nainstalovaná,místo toho aby použil vlastní verzi readline.

Zkompilujte balíček:

make

K otestování výsledků,spusťte: make tests.

Nainstalujte balíček:

make install

Spusťte nově zkompilovaný program bash(místo toho,co jste měli spuštěný):

exec /bin/bash --login +h
[Note]

Note

Parametry jsou použité ke spuštění bashe jako interaktivního přihlašovacího shellu a zákazu hashovací funkce,aby byly nové programy nalezené,hned po jejich instalaci.

6.37.2. Contents of Bash

Nainstalované programy: bash, bashbug, a sh (odkaz na bash)

Krátký popis

bash

Široce použivaný příkazový řádek;obsahuje mnoho typů rozšiřování a substitucí,které provádí,před spuštěním příkazu.Toto dělá tento interpreter vynikajícím nástrojem

bashbug

Shellový skript,který uživateli pomáhá s tvorbou a odesláním standartního formátovaného oznámení o chybě bashe

sh

Symbolický odkaz na program bash;pokud je spuštěn pomocí sh, bash se snaží napodobi chování historických verzí sh jak je to možné při dodržení standardu POSIX