6.25. Bison-2.0

Balíček BIson obsahuje analytický generátor

Průměrný čas kompilace: 0.6 SBU
Potřebné volné místo: 9.9 MB
Instalace závisí na: Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, M4, Make, and Sed

6.25.1. Instalace Bison

Připravte Bison ke kompilaci:

./configure --prefix=/usr

Zkompilujte balíček:

make

K otestování výsledků,spusťte: make check.

Nainstalujte balíček:

make install

6.25.2. Contents of Bison

Nainstalované programy: bison and yacc
Nainstalovaná knihovna: liby.a

Krátký popis

bison

Ze série pravidel generuje program pro analýzu struktury textových souborů;Bison je náhrada za Yacc (Yet Another Compiler Compiler)

yacc

Obal pro bison,programy stále mohou volat yacc místo bison;volá se bison s volbou -y

liby.a

Knihovna Yacc obsahující implementaci funkcí yyerror a main kompatibilních s Yacc;tato knihovna není normálně moc užiteční,ale vyžaduje jí POSIX