6.40. Bzip2-1.0.3

Balíček Bzip2 obsahuje programy pro kompresi a dekompresu souborů.Komprese textový souborů s bzip2 přináší lepší kompresní poměr,než s tradičním gzip.

Průměrný čas kompilace: 0.1 SBU
Potřebné volné místo: 3.9 MB
Instalace závisí na: Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Glibc, a Make

6.40.1. Instalace Bzip2

Připravte Bzip2 ke kompilaci pomocí:

make -f Makefile-libbz2_so
make clean

Příznak -f způsobí,že Bzip2 zkompiluje jiná soubor Makefile v tomto případě Makefile-libbz2_so,který vytvoří dynamickou knihovny libbz2.so a nalinkuje na ní utility Bzip2.

Zkompilujte balíček:

make

K otestování výsledků,spusťte: make test.

Pokud Bzip2 instalujete po druhé,proveďte nejprve rm -f /usr/bin/bz*,jinak následující make install selže.

Nainstalujte programy:

make install

Nainstalujte sdílený binární program bzip2 do adresáře /bin,udělejte potřebné odkazy a vyčištění:

cp bzip2-shared /bin/bzip2
cp -a libbz2.so* /lib
ln -s ../../lib/libbz2.so.1.0 /usr/lib/libbz2.so
rm /usr/bin/{bunzip2,bzcat,bzip2}
ln -s bzip2 /bin/bunzip2
ln -s bzip2 /bin/bzcat

6.40.2. Obsah Bzip2

Nainstalované programy: bunzip2 (odkaz na bzip2), bzcat (odkaz na bzip2), bzcmp, bzdiff, bzegrep, bzfgrep, bzgrep, bzip2, bzip2recover, bzless, a bzmore
Nainstalované knihovny: libbz2.[a,so]

Krátký popis

bunzip2

Dekompimuje bzipované soubory

bzcat

Dekomprimuej standardní výstup

bzcmp

Spouští cmp na bzipovaných souborech

bzdiff

Spouští diff na bzipovaných souborech

bzgrep

Spouští grep na bzipovaných souborech

bzegrep

Spouští egrep na bzipovaných souborech

bzfgrep

Spouští fgrep na bzipovanýnch souborech

bzip2

Komprimuje soubory pomocí Burrows-Wheelerova blokového kompresního algoritmu seřazení textu s Huffmanových kódováním;kompresní poměr je lepší,než je dosaženo pomocí “Lempel-Ziv”ova algoritmu,jako gzip

bzip2recover

Pokouší se zachránit data z poškozených bzipovaných souborů

bzless

Spouštíless na bzipovaných souborech

bzmore

Spouští more na bzipovaných souborech

libbz2*

Knihovna implementující bezztrátovou kompresi seřazení bloků dat pomocí Burrows-Wheelerova algoritmu