6.4. Změna vlastníka

Nyní je adresíř /tools vlastněn uživatelem lfs,který existuje pouze na hostitelském systému.Ačkoliv může být adresář /tools odstraněn poté co dokončíme systém LFS,můžete je zachovat ke kompilaci dalších systémů LFS.Pokud je adresář /toolszachován,soubory jsou vlastněny uživatele bez odpovídajícího účtu.Toto je nebezpečné,protože účet vytvořený později může mít stejné ID,jako uživatel,který vlastní /tools.Tento uživatel může pak poškodit systém.

Abyste tomu zabránili,přidejte uživatele lfs do nového systému,při tvorbě souboru /etc/passwd a přiřaďte mu stejné ID jako na hostitelském systému.Také můžete přířadit adresář /tools uživateli root pomocí následujícího příkazu:

chown -R 0:0 /tools

Příkaz používá 0:0 místo root:root,protože příkaz chown nedokáže rozlišit jméno “root” dokud není vytvořen soubor s hesly.Tato kniha předpokládá,že jste provedli příkaz chown.