6. Instalace základního softwaru

6.1. Úvod

V této kapitole přistoupíme ke kompilaci systému LFS.Proto se chrootujeme do dočasného mini LFS systému,uděláme několik finálních příprav a poté začneme instalovat balíčky.

Instalace softwaru je jednoduchá.Ačkoliv mouhly být instalační instrukce kratší a obecnější,rozhodli jsme se nabídnout plné instrukce pro každý balíček,abychom minimalizovali možnost chyb.Klíček pro pochopení,jak systém Linux pracuje je znát pro co je který balíček použit a proč jej systém potřebuje.Ke každému balíčku je přidano shrnutí jeho obsahu,následovaná stručným popisem každého programu a knihovny,které se s programem nainstalují.

Pokud v této použijejte optimalizace compileru,prosím podívejte se na optimalizační tip na http://www.linuxfromscratch.org/hints/downloads/files/optimization.txt.Optimalizace kompileru mohou udělat program o něco rychlejší,ale můžou také způsobit problémy při kompilaci a také při běhu programu.Pokud se vám nedaří program zkompilovat s optimalizacemi,vyzkoušejte kompilaci bez optimalizace a podívejte se jestli se tím problém vyřešil.I když se balíček s optimalizací zkompiluje,je zde riziko,že je zkompilován špatně z důvodů komplexních interakcí mezi kódem a kompilačními nástroji.Pokud systém LFS kompilujete poprvé,doporučujeme kompilací bez optimalizací.I přesto bude výsledný systém LFS stále dost rychlý a zároveň bude i stabilní.

Přesně dodržujte pořadí v jakém jsou balíčky v této kapitole instalované,aby se do balíčku napevno nezakompilovala cesta odkazující na /tools.Ze stejného důvodů také nekompilujte více balíčků současně.Současná kompilace více programů může ušetřit čas(zvláště na dvou procesorových počítačích),ale může to způsobit,že se napevno do balíčku zakompiluje cesta na /tools,což povede k tomu,že program přestane pracovat po té co odstraníete tuto složku.

Před instrukcemi k instalaci,každá stránka obsahuje informace o balíčku,včetně stučného popisu co obsahuje,jak dlouho se bude průměrně kompilovat a ostatní balíčky,které potřebuje k úspěšné kompilaci.Pod instalačními intrukcemi se nachází seznam programů a knihoven(s jejich stručným popisem).které balíček nainstaloval.

Abyste zachovali informace,který balíček instaluje které soubory,můžete použít nějakého správce balíčků.Pro hlavní informace o rozdílných správcích balíčků,podívejte se na to http://www.linuxfromscratch.org/blfs/view/svn/introduction/important.html.Pro metodu správání balíčků určené speciálně pro LFS,doporučujeme http://www.linuxfromscratch.org/hints/downloads/files/more_control_and_pkg_man.txt.

[Note]

Note

Zbytek této knihy se očekává,že budete přihlášení jako uživatel root a již nikoli jako lfs.Také dvakrát zkontrolujte,že proměnná $LFS je nastavena.