6.3. Vstoupení do prostředí chrootu

Je na čase,abychom vstoupili do prostředí chrootu pro kompilaci finálního systémů LFS.Jako uživatel root,spusťte následující příkaz,abyste vstoupili do oblasti,která nyní obsahuje pouze dočasné nástroje:

chroot "$LFS" /tools/bin/env -i \
    HOME=/root TERM="$TERM" PS1='\u:\w\$ ' \
    PATH=/bin:/usr/bin:/sbin:/usr/sbin:/tools/bin \
    /tools/bin/bash --login +h

Volba -i přidaná k příkazu env vyčistí všechny proměnné z prostředí chrootu.Poté budou znovu nastaveny pouze proměnné HOME,TERM, PS1, a PATH.Proměnná TERM=$TERM bude nastavena na hodnotu mimo chroot.Tato proměnná je potřebná programy jako vim a less,aby pracovaly správně.Pokud potřebujete nějaké jiné proměnné jako CFLAGS nebo CXXFLAGS,je zde dobrá příležitost,aby jste je nastavili znovu.

Od této chvíle již není proměnná LFS třeba,protože všechna práce bude probíhat na omezeném systému LFS.Je to protože,shellu Bash bylo řečeno,že $LFS je nyní hlavním (/)adresářem.

Všimněte si,že adresář /tools/bin se nachází na konci proměnné PATH.Toto způsobí,že poté co nainstalujete finální programy,se již nebudou používat dočasné verze.To nastane,když si shell “nebude pamatovat” umístění spuštěných programů—proto je hashování vypnuto pomocí volby +h bash.

Je důležité,že všechny programy ve zbytku této kapitoly a v kapitolách následujících budou spouštěny z prostředí chrootu.Pokud toto prostředí z jakéhokoli důvodu opustíte,zapamatujte se,že nejdříve je třeba připojit systémy souborů proc a devpts(jak bylo popsáno v předchozí části)a vstoupit znovu do prostředí chrootu,před tím,než budete pokračovat v instalaci.

Všimněte si,že příkazový řádek bash ukazuje I have no name! Toto je normální,protože jsme ještě nevytvořili soubor /etc/passwd.