6.5. Vytvoření adresářů

Je čas na vytvoření struktury adresářů v systému LFS.Vytvořte standastní strol adresářů pomocí následujících příkazů:

install -d /{bin,boot,dev,etc/opt,home,lib,mnt}
install -d /{sbin,srv,usr/local,var,opt}
install -d /root -m 0750
install -d /tmp /var/tmp -m 1777
install -d /media/{floppy,cdrom}
install -d /usr/{bin,include,lib,sbin,share,src}
ln -s share/{man,doc,info} /usr
install -d /usr/share/{doc,info,locale,man}
install -d /usr/share/{misc,terminfo,zoneinfo}
install -d /usr/share/man/man{1,2,3,4,5,6,7,8}
install -d /usr/local/{bin,etc,include,lib,sbin,share,src}
ln -s share/{man,doc,info} /usr/local
install -d /usr/local/share/{doc,info,locale,man}
install -d /usr/local/share/{misc,terminfo,zoneinfo}
install -d /usr/local/share/man/man{1,2,3,4,5,6,7,8}
install -d /var/{lock,log,mail,run,spool}
install -d /var/{opt,cache,lib/{misc,locate},local}
install -d /opt/{bin,doc,include,info}
install -d /opt/{lib,man/man{1,2,3,4,5,6,7,8}}

Adresáře jsou ve výchozím stavu vytvořeny s oprávněními 755,což ale není žádoucí pro všechny adsesáře.V předchozích příkladech jsou dvě změny—jedna pro domácí adresář uživatele root a druhá pro adresáře se složkami pro dočasné soubory.

První změna zajiťuje,že žádný uživatele nemůže vstupovat do adresáře /root—totéž by měl udělat každý uživatel se svým domovským adresářem.Druhá změna zajišťuje,že každý uživatel může zapisavat do adresářů /tmp a /var/tmp,ale nikdo z nich nemůže odstranit soubory ostatních uživatelů.Poslední je zakázáno nejvyšším bitem (1) nazývaným “sticky bit” v bitové masce 1777.

6.5.1. Poznámka k vyhovění FHS

Adresářový strom je založen na Filesystem Hierarchy Standard (FHS)(dostupný na http://www.pathname.com/fhs/).Navíc ke stromu vytvořenému výše,tento standart předpokládá existenci /usr/local/games a /usr/share/games.FHS není precizní jako struktura podadresáře /usr/local/share a proto vytváříme pouze adresáře,které potřebujeme.Pokud chcete,můžete tyto adresáře vytvořit,jestliže preferujete striktnější FHS.