6.8. Naplnění /dev

6.8.1. Vytvoření počátečních uzlů zařízení

Když jádro bootuje systém,vyžaduje existence několika uzlů zařízení,zvláště console a null.Vytvořte je pomocí následujících příkazů:

mknod -m 600 /dev/console c 5 1
mknod -m 666 /dev/null c 1 3

6.8.2. Připojení tmpfs a naplnění /dev

Doporučená metoda naplnění adresáře /dev s uzly,je připojení virtuálních systémů souborů(jako tmpfs) k adresáři /dev a povolení pro zařízení,aby byly vytvářeny dynamicky na virtuálním systému souborů,když jsou detekovány,nebo zpřístupněny.Toto se děje při bootování.Protiže nový systém ještě nebyl nabootován,je potřebné udělat,to co Bootsktipty LFS,připojením /dev:

mount -n -t tmpfs none /dev

Balíček Udev vytváří zařízení v adresáři /dev.Protože ještě není nainstalován,ručně vytvořte minimální sadu uzlu zařízení,potřebnou pto kompletaci kompilace tohoto systému:

mknod -m 622 /dev/console c 5 1
mknod -m 666 /dev/null c 1 3
mknod -m 666 /dev/zero c 1 5
mknod -m 666 /dev/ptmx c 5 2
mknod -m 666 /dev/tty c 5 0
mknod -m 444 /dev/random c 1 8
mknod -m 444 /dev/urandom c 1 9
chown root:tty /dev/{console,ptmx,tty}

Několik odkazů a adresářů,které jsou vytvářeny při startu LFS-Bootscriptů,je vyžadováno systém LFS.Protože toto je prostředí chrootu a nikoli nabootované prostředí,je potřeba tyto odkazy a adresáře vytvoři tady:

ln -s /proc/self/fd /dev/fd
ln -s /proc/self/fd/0 /dev/stdin
ln -s /proc/self/fd/1 /dev/stdout
ln -s /proc/self/fd/2 /dev/stderr
ln -s /proc/kcore /dev/core
mkdir /dev/pts
mkdir /dev/shm

Nakonec připojíme virtuální(jaderné) systémy souborů na nově vytvořené adresáře:

mount -t devpts -o gid=4,mode=620 none /dev/pts
mount -t tmpfs none /dev/shm

Příkazy mount mohou zobrazit následující varovnou zprávu:

can't open /etc/fstab: No such file or directory.

Soubor —/etc/fstab—ještě nebyl vytvořen,ale je také vyžadován pto správné připojení sysystémů souborů.Takového varování si ale nemusíte všímat.