6.43. E2fsprogs-1.37

Balíček E2fsprogs obsahuje utility pro ovládání souborového systému ext2.Také podporuje žurnálovací systém souborů ext3.

Průměrný čas kompilace: 0.6 SBU
Potřebné volné místo: 40.0 MB
Instalace závisí na: Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make, Sed, a Texinfo

6.43.1. Instalace E2fsprogs

Opravte kompilační chybu v testech E2fsprogs:

sed -i -e 's/-DTEST/$(ALL_CFLAGS) &/' lib/e2p/Makefile.in

Je doporučeno zkompilovat e2fsprogs v podadresáře zdrojů:

mkdir build
cd build

Připravte E2fsprogs ke kompilaci:

../configure --prefix=/usr --with-root-prefix="" \
    --enable-elf-shlibs --disable-evms

Význam konfiguračních voleb:

--with-root-prefix=""

Nějaké programy (jako program e2fsck) jsou základní.I když například není připojen /usr,tyto programy musí být stále k dispozici.Měly by být v adresářích jako /lib a /sbin.Pokud není tato volba přidána ke konfiguraci E2fsprogs programy se nainstalují do adresáře /usr.

--enable-elf-shlibs

Toto vytváří sdílené knihovny,které použijí některé programy tohoto balíčku.

--disable-evms

Toto zakazuje kompilaci pluginu Enterprise Volume Management System (EVMS).Tento plugin není aktuální s posledním rozhraním EVMS a EVMS nebude nainstalováno jako část základního systému LFS a proto plugin není třeba.Podívejte se na webové sídlo http://evms.sourceforge.net/ pro další informace o EVMS.

Zkompilujte balíček:

make

K otestování výsledků,spusťte: make check.

Nainstalujte binární programy a dokumentaci:

make install

Nainstalujte sdílené knohovny:

make install-libs

6.43.2. Obsah E2fsprogs

Nainstalované programy: badblocks, blkid, chattr, compile_et, debugfs, dumpe2fs, e2fsck, e2image, e2label, findfs, fsck, fsck.ext2, fsck.ext3, logsave, lsattr, mk_cmds, mke2fs, mkfs.ext2, mkfs.ext3, mklost+found, resize2fs, tune2fs, a uuidgen.
Nainstalované knihovny: libblkid.[a,so], libcom_err.[a,so], libe2p.[a,so], libext2fs.[a,so], libss.[a,so], a libuuid.[a,so]

Krátký popis

badblocks

Hledá na zařízení(obvyjle diskovém oddílu) špatné bloky

blkid

Utilita příkazového řádku k nalezení a zobrazení atributů blokového zařízení

chattr

Mění atributy souborů systemu souborů ext2;také mění systémy souborů ext3,žurnálovací verze systémů souborů ext2

compile_et

Kompiler chybové tabulky;převádí tabulku jmen a zpráv chybového kódu do zdrojového souboru C použitelného s knihovnou com_err

debugfs

Debugger souborového systému;může být použit k prověření a změně stavu souborového systému ext2

dumpe2fs

Vypíše informaci o super blocích a skupinách bloků o souborovém systému nacházejícím se na zadaném zařízení

e2fsck

Určeno ke kontrole a volitelné opravě systémů soubprů ext2 a ext3

e2image

Určeno k uložení kritických dat systému souborů ext2 do souboru

e2label

Zobrazí,nebo změní label na systému souborů ext2 nacházejícím se na zadaném zařízení

findfs

Najde systém souborů pomocí labelu,nebo Universally Unique Identifier (UUID)

fsck

Určeno ke kontrole a volitelné opravé systémů souborů

fsck.ext2

Ve výchozím stavu kontroluje systémy souborů ext2

fsck.ext3

Ve výchozím stavu kontroluje systémy souborů ext3

logsave

Ukládá výstup příkazu do logovacího souboru

lsattr

Zobrazuje atributy souborů na druhém rozšířeném systému souborů(second extended file system)

mk_cmds

Převídá tabulku jmen příkazů a nápověd do zdrojového souboru C použitelného s knihovnou subsytému libss

mke2fs

Tvoří souborový systém ext2 nebo ext3 na zadaném zařízení

mkfs.ext2

Ve výchozím stavu vytváří souborové systémy ext2

mkfs.ext3

Ve výchozím stavu vytváří souborové systémy ext3

mklost+found

Určeno k vytvoření adresáře lost+found na souborovém systému ext2;prealokuje diskové bloky do tohoto adresáře pro ulehčení práce pro e2fsck

resize2fs

Určeno ke zvětšování,nebo zmenšování souborového systému ext2

tune2fs

Přizpůsobí změnitelné parametry na systému souborů ext2

uuidgen

Vytváří nové UUIDy.Každý nový UUID může být unikátní mezi všemi UUIDy vytvořenými na lokálním systému a ostatními systémy v minulosti i budocnosti

libblkid

Obsahuje rutiny pro identifikaci zařízení a extrakci tokenu

libcom_err

Rutina obvyklého zobrazení chyb

libe2p

Použito dumpe2fs, chattr a lsattr

libext2fs

Obsahuje rutiny,které povolují uživatelkým programům manipulovat se souborovým systémem ext2

libss

Použito debugfs

libuuid

Obsahuje rutiny pro generování unikátních identifikátorů pro objekty,které mohou být přístupné mimo lokální systém