6.19. Findutils-4.2.23

Balíček Findutils obsahuje programy pro hledání souborů.Tyto programy jsou nabízeny k rekurzivními hledání ve stromu složek a ke tvorbě,udržování a hledání v databází(často rychlejší,než rekurzivní vyhledávání,ale nespolehlivé,pokud není databáze často aktualizovaná).

Průměrný čas kompilace: 0.1 SBU
Potřebné volné místo: 9.4 MB
Instalace závisí na: Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make and Sed

6.19.1. Instalace Findutils

Připravte Findutils ke kompilaci:

./configure --prefix=/usr --libexecdir=/usr/lib/locate \
    --localstatedir=/var/lib/locate

Volba localstatedir změní umístění databáze locate na /var/lib/locate,což se shoduje s FHS.

Zkompilujte balíček:

make

K otestování výsledků,spusťte: make check.

Nainstalujte balíček:

make install

6.19.2. Contents of Findutils

Nainstalované programy: bigram, code, find, frcode, locate, updatedb, and xargs

Short Descriptions

bigram

Byl dříve používán ke tvorbě databází locate

code

Byl dříve používán ke tvorbě databází locate;je předkem frcode.

find

Hledá zadanými adresářovými stromy soubory splňující specifikovaná kritéria

frcode

Je volán updatedb ke komprimaci seznamu souborů;používá front-compresi,redkující databázi na čtvrtinu až pětinu

locate

Hledá databázii jmen souborů a vypisuje jména souborů,které obsahují zadaný řetězec

updatedb

Aktualizuje databázi locate;skenuje celý souborový systém(včetně ostatních systémů souborů,které jsou právě připojené,pokud to nezakážete) a uloží každý soubor do databáze

xargs

Používá se k aplikaci zadaného příkazu na seznam souborů