6.29. Flex-2.5.31

Balíček Flex obsahuje utility pro generování programů,které rozpoznávají řetězce v textu.

Průměrný čas kompilace: 0.1 SBU
Potřebné volné místo: 22.5 MB
Instalace závisí na: Bash, Binutils, Bison, Coreutils, Diffutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, M4, Make, and Sed

6.29.1. Instalace Flex

Flex obsahuje několik známých chyb.Opravte je pomocí následujícího patche:

patch -Np1 -i ../flex-2.5.31-debian_fixes-3.patch

GNU autotools detekují,žře zdrojový kód flexu byl předcházejícím patchem modifikován a poukouší se podle toho aktualizovat manuálnovou stránku.Toto nepracuje na hodně systémech správně a výchozí stránka je vyhovující,proto se ujistěte,že nebude vytvořena znovu:

touch doc/flex.1

Připravte Flex ke kompilaci:

./configure --prefix=/usr

Zkompilujte balíček:

make

K otestování výsledků,spusťte: make check.

Nainstalujte balíček:

make install

Několik baláčků očekává knihovnu lex v /usr/lib.Proto vytvořte symbolický odkaz:

ln -s libfl.a /usr/lib/libl.a

Několik programů ještě neví o flex a snaží se spustit předchůdce lex.Pro podporu těchto programů udělejte wrapper pojmenovaný lex,který spouští flex v emulačním módu lex:

cat > /usr/bin/lex << "EOF"
#!/bin/sh
# Begin /usr/bin/lex

exec /usr/bin/flex -l "$@"

# End /usr/bin/lex
EOF
chmod 755 /usr/bin/lex

6.29.2. Obsah Flex

Nainstalovaný program: flex, flex++ (odkaz na flex), a lex
Nainstalovaná knihovna: libfl.a

Krátký popis

flex

Nastroj pro generování programů,které rozpoznají řetězce v textu;umožňuje přizpůsobivost pro specifikaci pravidel pro vyhledávání řetězce,potřebného pro vývoj specializovaného programu

flex++

Spouští verzi flex,která je použita výhradně pro skenery C++

lex

Skript,který spouští flex v módu emulace lex

libfl.a

Knihovna flex