6.30. Gettext-0.14.3

Balíček Gettext obsahuje utility pro internacinalizaci a lokalizaci.Toto umožňuje programům,aby byly zkompilovány s NLS (Native Language Support) a zapíná výstup rodném jazyce uživatele.

Průměrný čas kompilace: 1.2 SBU
Potřebné volné místo: 65.1 MB
Instalace závisí na: Bash, Binutils, Bison, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, and Sed

6.30.1. Instalace Gettext

Připravte Gettext ke kompilaci:

./configure --prefix=/usr

Zkompilujte balíček:

make

K otevtovámní výsledků,spusťte: To test the results, issue: make check. Toto může zabrat hodně dlouho,okolo 7 SBU.

Nainstalujte balíček:

make install

6.30.2. Contents of Gettext

Nainstalované programy: autopoint, config.charset, config.rpath, envsubst, gettext, gettextize, hostname, msgattrib, msgcat, msgcmp, msgcomm, msgconv, msgen, msgexec, msgfilter, msgfmt, msggrep, msginit, msgmerge, msgunfmt, msguniq, ngettext, a xgettext
Nainstalované knihovny: libasprintf.[a,so], libgettextlib.so, libgettextpo.[a,so], a libgettextsrc.so

Krátký popis

autopoint

Kopíruje standardní soubory s infrastrukturou Gettextu do zdrojového balíčku

config.charset

Vypisuje tabulku závislou na systému,která obsahuje aliasy kódování

config.rpath

Vypisuje proměnné závislé na systému,které popisuje jak nastavut prohledávací cestu pro runtime se sdílenými knihovnami a spustitelnými soubory

envsubst

Nahrazuje proměnné prostředí do řetězců shellového formátu

gettext

Překládá zprávy do uživatelova jazyka,pomocí hledání překladu v katalogu zpráv

gettextize

Kopíruje všechny stadardní soubory Gettextu do zadané kořenové složky balíčku,aby začala internacionalizace

hostname

Zobrazuje síťové jméno v rozdílných formátech

msgattrib

Filtruje zprávy překladového katalogu podle jejich atributů a upravuje atributy

msgcat

Spojuje a porovnává zadané soubory .po

msgcmp

Porovnává dva soubory .po,aby se zjistilo,jestli obsahují stejnou sadů řetězců msgid

msgcomm

Hledá zprávy,které jsou podobné zadaným souborům .po

msgconv

Převádí a překládá katalog mezi rozdílnými kódováními

msgen

Vytváří katalog anglických překladů

msgexec

Aplikuje příkaz na všechny překlady v překladovém katalogu

msgfilter

Aplikuje filtr na všechny překlady v překladovém katalogu

msgfmt

Generuje katalog binárních zpráv z překladového katalogu

msggrep

Extrahuje všechny zprávy z překladového katalogu,které odpovídají zadanému řetězci,nebo patří do zadaných souborů

msginit

Vytváří nové soubory .po a inicializuje meta informace s hodnotami z uživatelova prostředí

msgmerge

Kombinuje dva surové překlady do jednoho souboru

msgunfmt

Dekombiluje binární katalog správ do surového překladového textu

msguniq

Odtraňuje duplicitní překlady v překladovém katalogu

ngettext

Zobrazuje nativní jazykové překlady z textových zpráv,jejichž gramatika závisí na počtu

xgettext

Extrahuje překladatelné řádky zpráv ze zadaných zdrojovýchb souborů,aby se vytvořila první šablona překladu

libasprintf

definuje třídu autosprintf,která tvoří rutiny formátovaného výstupu C použitelné v programech C++ pro použití s řetězci <string> a vlákny <iostream>

libgettextlib

privátní knihovna obsahující běžné rutiny použité různými programy Gettextu;není určena pro široké použití

libgettextpo

Použité ke psaní specializovaných programů,které zpracovávají soubory .po;tato knihovna je použita pokud nestačí stadardní aplikace dodávané s Gettext(jako msgcomm, msgcmp, msgattrib, a msgen).

libgettextsrc

Privátní knihovna,která obsahuje běžné rutiny použité různými Gettextovými programy;není určena pro široké použití