6.46. Gzip-1.3.5

Balíček Gzip obsahuje programy pro kompresi a dekompresi souborů.

Průměrný čas kompilace: 0.1 SBU
Potřebné volné místo: 2.2 MB
Instalace závisí na: Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Glibc, Grep, Make a Sed

6.46.1. Instalace Gzip

Gzip má dvě známé bezpečnostní zranitelnosti.Následující patch je opraví:

patch -Np1 -i ../gzip-1.3.5-security_fixes-1.patch

Připravte Gzip ke kompilaci:

./configure --prefix=/usr

Skript gzexe má umístění binárního souboru gzip do sebe napevno zapsané.Protože umístění binárního souboru později změním,následující příkaz zajistí,že se ve skriptu bude nacházet nové umístění:

sed -i 's@"BINDIR"@/bin@g' gzexe.in

Zkompilujte balíček:

make

Nainstalujte balíček:

make install

Přesuňte program gzip do adresáře /bin a vytvořte několik často používaných symbolických odkazů:

mv /usr/bin/gzip /bin
rm /usr/bin/{gunzip,zcat}
ln -s gzip /bin/gunzip
ln -s gzip /bin/zcat
ln -s gzip /bin/compress
ln -s gunzip /bin/uncompress

6.46.2. Obsah Gzip

Nainstalované programy: compress (odkaz na gzip), gunzip (odkaz na gzip), gzexe, gzip, uncompress (odkaz na gunzip), zcat (odkaz na gzip), zcmp, zdiff, zegrep, zfgrep, zforce, zgrep, zless, zmore a znew

Krátký popis

compress

Komprimuje a dekomprimuje soubory

gunzip

Dekmprimuje gzipované soubory

gzexe

Vytváří samorozbalovací spustitelné soubory

gzip

Komprimuje zadané soubory pomocí Lempel-Zivova (LZ77) kódování

uncompress

Dekomprimuje komprimované soubory

zcat

Dekomprimuje zadané gzpované soubory na standardní výstup

zcmp

Spuští cmp na gzipovaných souborech

zdiff

Spouští diff na gzipovaných souborech

zegrep

Spouští egrep na gzipovaných souborech

zfgrep

Spouští fgrep na gzipovaných souborech

zforce

Vynucuje příponu .gz na všech zadaných souborech,které jsou gzipované,proto je gzip nebude znova kompimovat;toto může být užitečné pokud byly jména souborů během přenosu zkrácené

zgrep

Spouští grep na gzipovaných souborech

zless

Spouští less na gzipovaných souborech

zmore

Spouští more na gzipovaných souborech

znew

Re-komprimuje soubory z formátu compress do formátu gzip format—z .Z na .gz