6.47. Hotplug-2004_09_23

Balíček Hotplug obsahuje skripty,které reagují na události generované jádrem.Události odpovídají změnám stavu jádra,které jsou vyditelné v systému souborů sysfs,např. změna hardwaru.Tento balíček také detekuje existující hardware během bootování a přidává odpovídající moduly do běžícího jádra.

Průměrný čas kompilace: 0.01 SBU
Potřebné volné místo: 460 KB
Instalace závisí na: Bash, Coreutils, Find, Gawk a Make

6.47.1. Instalace Hotplug

Nainstalujte balíček Hotplug:

make install

Zkopírujte soubor,který “instalace” vynechala.

cp etc/hotplug/pnp.distmap /etc/hotplug

Odtraňte skript init,který hotplug nainstaloval,protože budeme používat skript z balíčku LFS-Bootscripts:

rm -rf /etc/init.d

Hotlugging síťových zařízení není ještě podporováno balíčkem LFS-Bootscripts.Z tohoto důvodu odstraňte agenta síťového hotplugu:

rm -f /etc/hotplug/net.agent

Vytvořte adresář pro ukládání firmwaru,který může být načten hotplugem:

mkdir /lib/firmware

6.47.2. Obsah Hotplug

Nainstalované programy: hotplug
Nainstalované skripty: /etc/hotplug/*.rc, /etc/hotplug/*.agent
Nainstalované soubory: /etc/hotplug/hotplug.functions, /etc/hotplug/blacklist, /etc/hotplug/{pci,usb}, /etc/hotplug/usb.usermap, /etc/hotplug.d a /var/log/hotplug/events

Krátký popis

hotplug

Tento skript je volán ve výchozím stavu Linuxovým jádrem,pokud se něco změnilo v jeho stavu(např. bulo přidáno zařízení,nebo existující bylo odebráno)

/etc/hotplug/*.rc

Tyto skripty jsou použitý ke cold pluggingy,např. detekování a postupování zařízení,které se již v počítači nacházejí behem startu systému.Jsou volány pomoci initskriptu hotplug obsaženém v balíčku LFS-Bootscripts.Skripty *.rc se snaží zachránit události hotplugu,které byly při startu systému ztracené protože,na příklad nebyl kořenový systém souborů připojen jádrem

/etc/hotplug/*.agent

Tyto skripty jsou volány hotplug jako odezva na různé typy událostí hotplugu generovaných jádrem.Jeji úkolem je voložit odpovídající moduly a volat uživatelské skripty

/etc/hotplug/blacklist

Tento soubor obsahuje seznam modulů,které nemají být nikdy vloženy do jádra pomocí skriptů Hotplugu.

/etc/hotplug/hotplug.functions

Soubor obsahující běžné funkce používané ostatními skripty balíčku Hotplug

/etc/hotplug/{pci,usb}

Tyto adresáře obsahují uživatelské ovladače událostí hotplugu

/etc/hotplug/usb.usermap

Tento soubor obsahuje pravidla,která určují,které uživatelské ovladače se volají pro každé USB zařízení,založené na jeho prodejním ID a ostatních atributech.

/etc/hotplug.d

Tento adresář obsahuje programy(nebo odkazy na ně),které se podílejí na přijímání událostí hotplugu.Na příklad,Udev zde dává během instalace symbolický odkaz

/lib/firmware

Tento adresář obsahuje firmware pro zařízení,která potřebujou před použitím načíst svůj firmware

/var/log/hotplug/events

Tento soubor obsahuje všechny události,které hotplug volal od startu