6.31. Inetutils-1.4.2

Balíček Inetutil obsahuje programu pro základní práci se sítí.

Průměrný čas kompilace: 0.2 SBU
Potřebné volné místo: 8.7 MB
Instalace závisí na: Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Glibc, Grep, Make, Ncurses, and Sed

6.31.1. Instalace Inetutils

Inetutils má problémy s jádry 2.3.Ostraňte tyto problémy aplikací následujícího patche:

patch -Np1 -i ../inetutils-1.4.2-kernel_headers-1.patch

Některé programy z Inetutils nebou nainstalvané.Přesto,bude ale kompilační systém Inetutils trvat na instalaci jejich manuálových stránek.Následující patch tuto situaci opraví:

patch -Np1 -i ../inetutils-1.4.2-no_server_man_pages-1.patch

Připravte Inetutils ke kompilaci:

./configure --prefix=/usr --libexecdir=/usr/sbin \
    --sysconfdir=/etc --localstatedir=/var \
    --disable-logger --disable-syslogd \
    --disable-whois --disable-servers

Význam konfiguračních voleb:

--disable-logger

Tato volba zabraňuje Inetutils v instalaci programu logger,který je použit skripty k průchodu zpráv do démona systémového logu.Neinstalujte jej,protože Util-linux nainstaluje lepší verzi později.

--disable-syslogd

Tato volba zabraňuje instalaci démona systémového logu,který je nainstalován balíčkem Sysklogd.

--disable-whois

Tato volba zabraňuje Inetutils v instalaci klienta whois,který je zastaralý.Instrukce pro lepšího klienta whois jsou v knize BLFS.

--disable-servers

Toto zabraňuje instalaci různých síťových serverů,které jsou součástí balíčku Inetutils.Tyto servry nejsou součástrí patřící do ákladní instalace systému LFS.Některé nejsou bezpečné a některé jsou bezpečné pouze na zabezpečených sítích.Více informací můžete nalézt v http://www.linuxfromscratch.org/blfs/view/svn/basicnet/inetutils.html.Pro mnoho z těchto serverů jsou k dispozici lepší verze.

Zkompilujte balíček:

make

Nainstalujte balíček:

make install

Přesuňte program ping na místo,které se shoduje s FHS:

mv /usr/bin/ping /bin

6.31.2. Contents of Inetutils

Nainstalované programy: ftp, ping, rcp, rlogin, rsh, talk, telnet, a tftp

Krátký popis

ftp

Je program pro přenos souborů protokolem file transfer protocol

ping

Posílá pakety a čeká za jak dlouho se vrátí

rcp

Zajišťuje vzdálené kopírování souborů

rlogin

Zajišťuje vzdálené přihlášení

rsh

Spouští vzdálený shell

talk

Je použito k chatu se vzdáleným uživatelem

telnet

Rozhraní pro protokol TELNET

tftp

Základní program pro přenos souborů