6.32. IPRoute2-2.6.11-050330

Balíček IPRoute2 obsahuje programy pro základní a pokročilou práci s IPV4 sítěmi.

Průměrný čas kompilace: 0.1 SBU
Potřebné volné místo: 4.3 MB
Instalace závisí na: GCC, Glibc, Make, Linux-Headers, and Sed

6.32.1. Instalace IPRoute2

Spustitelný soubor arpd obsažený v tomto balíčku závisí na Berkeley DB.Protože arpd není na základním Linuxu moc běžný,odtraňte závislost na Berkeley DB aplikací patche pomocí příkazu níže.Pokud je spustitelný soubor arpd nutný,instrukce pro konpilaci Berkeley DB můžete nalézt v knize BLFS na http://www.linuxfromscratch.org/blfs/view/svn/server/databases.html#db.

patch -Np1 -i ../iproute2-2.6.11_050330-remove_db-1.patch

Připravte IPRoute2 ke kompilaci:

./configure 

Zkompilujte balíček:

make SBINDIR=/sbin

Význam volby make:

SBINDIR=/sbin

Toto zajišťuje,že se spustitelné soubory nainstalují do /sbin.Toto je správné umístění podle FHS,protože některé programy IPRoute2 používá balíček LFS-Bootscripts.

Nainstalujte balíček:

make SBINDIR=/sbin install

6.32.2. Contents of IPRoute2

Nainstalované programy:: ctstat (link to lnstat), ifcfg, ifstat, ip, lnstat, nstat, routef, routel, rtacct, rtmon, rtpr, rtstat (link to lnstat), ss, and tc.

Krátký popis

ctstat

Utilita pro status připojení

ifcfg

Shellový skript wrapper pro příkaz ip

ifstat

Ukazuje statistiky rozhraní,včetně odeslaných a obdržených paketů

ip

Hlavní program.Má několik různých funkcí:

ip link [device] umožňuje zjistit stav zařízení a provedení změn

ip addr povoluje zjistit adresy a jejich vlastnosti,přidat nové adresy,nebo staré smazat

ip neighbor povoluje zjisit sousední vazby a jejich vlastnosti,přidat nové sousedy a staré vymazat

ip rule umožňuje zjistit rourovací pravidla a změnit je

ip route ukazuje routovací tabulku a umožňuje změnit její pravidla

ip tunnel ukazuje IP tunely a jejich vlastnosti a umožňuje změnu tunelů

ip maddr ukazuje adresy multicastu a jejich vlastnosti a umožňuje změnu multicastu

ip mroute umožňuje nastavit,změnit,nebo vymazat multicastové routování

ip monitor umožňuje stále monitorování stavu zařízení,adres a routování

lnstat

Nabízí statistiku sítě.Je to mocnější náhrada starého programu rtstat

nstat

Ukazuje statistiku sítě

routef

Komponenta ip route pro vyprázdnění routovacích tabulek

routel

Komponenta ip route pro procházéní routovacích tabulek

rtacct

Zobrazuje obsah /proc/net/rt_acct

rtmon

Utilita pro monitorování routování

rtpr

Převádí výstup ip -o zpět do čitelné podoby

rtstat

Utilita zobrazující stav routování

ss

Podoné příkazu netstat;ukazuje aktivní spojení

tc

Program pro kontrolu provosu sítě(Traffic Controlling);je použit pro implementaci Quality Of Service (QOS) and Class Of Service (COS)

tc qdisc umožňuje nastavení queueing discipline

tc class umožňuje nastavení tříd založených na plánování queuing discipline

tc estimator umožňuje odhadovat provoz na síti allows users to estimate the network flow into a network

tc filter umožňuje nastavit filtrování paketů pomocí QOS/COS

tc policy umožňuje nastavení pravidel QOS/COS