6.2. Připojení virtuálních jaderných souborových systémů

Hodně systémů souborů používaných jádrem je použito ke komunikaci s jádrem.Tyto sytémy souborů jsou virtuální a nenacházejí se na disku.Obsah je uložen v paměti.

Začněte vytvořením adresářů,ke kterým budou systémy souborů připojeny:

mkdir -p $LFS/{proc,sys}

Nyní systémy souborů připojte:

mount -t proc proc $LFS/proc
mount -t sysfs sysfs $LFS/sys

Zapamatujte se,že pokud z jakéhokoli důvodu přestanete pracovat na systému LFS a budete pokračovat později,je důležité,abyste zkontrolovali,jestli jsou tyto systémy souborů znovu připojeny,pře vstoupení do prostředí chrootu.

Další systémy souborů budou brzy připojeny z prostředí chrootu.Abyste zachovali hostitele aktualizovaného,připravte nyní “falešné připojení” pro každý systém souborů:

mount -f -t tmpfs tmpfs $LFS/dev
mount -f -t tmpfs tmpfs $LFS/dev/shm
mount -f -t devpts -o gid=4,mode=620 devpts $LFS/dev/pts