6.9. Linux-Libc-Headers-2.6.11.2

Balíček Linux.Libc-Headers obsahuje “sanitované”jaderné hlavičky.

Průměrný čas kompilace: 0.1 SBU
Potřebné volné místo: 26.9 MB
Instalace závisí na: Coreutils

6.9.1. Instalace Linux-Libc-Headers

Již roky byla běžná praktika používat “surové” jaderné hlavičky(mimo balíčku s jádrem) v adresáři /usr/include,ale během několika poslední let,vývojaři jádra zaujali postoj,že to tak není.To přineslo zrod projektu Linux-Libc-Headers Project,který byl navržen k udržování Application Programming Interface (API) stabilních verzí Linuxových hlaviček.

Nainstalujte hlavičkové soubory:

cp -R include/asm-i386 /usr/include/asm
cp -R include/linux /usr/include

Ujistěte se,že všechny hlavičky jsou valstněny rootem:

chown -R root:root /usr/include/{asm,linux}

Ujistěte se,že užovatelé mohou číst hlavičky:

find /usr/include/{asm,linux} -type d -exec chmod 755 {} \;
find /usr/include/{asm,linux} -type f -exec chmod 644 {} \;

6.9.2. Obsah Linux-Libc-Headers

Nainstalované hlavičky: /usr/include/{asm,linux}/*.h

Krátký popis

/usr/include/{asm,linux}/*.h

API Linuxových hlaviček