6.48. Man-1.5p

Balíček Man obsahuje programy pro vyhledávání a zobrazování manuálových stránek.

Průměrný čas kompilace: 0.1 SBU
Potřebné volné místo: 2.9 MB
Instalace závisí na: Bash, Binutils, Coreutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make a Sed

6.48.1. Instalace Man

Je třeba vykonat dvě přizpůsobení na zdroje Man.

Nejprve musíte provést substituci sed a přepínač -R k proměnné PAGER,aby byly escape sekvence dobře zachyceny programem Less:

sed -i 's@-is@&R@g' configure

Druhé je také substituce sed k odkomentování řádku “MANPATH /usr/man” v souboru man.conf k prevenci přebytečných výsledků při používání programů jako whatis:

sed -i 's@MANPATH./usr/man@#&@g' src/man.conf.in

Připravte man ke kompilaci:

./configure -confdir=/etc

Význam konfiguračních voleb:

-confdir=/etc

Toto říká programu man,aby hledal konfigurační soubor man.conf v adresáři /etc.

Zkompilujte balíček:

make

Nainstalujte balíček:

make install
[Note]

Note

Pokud budete pracovat na terminálech,které nebudou podporivat textové atributy jako barevný a tučný,můžete zakázat Select Graphic Rendition (SGR) escape sekvence editací souboru man.conf a přidání volby -c do proměnné NROFF.Pokud budete používat více typů terminálů pro jeden počítač,může být lepší selektivně přidat proměnnou prostředí GROFF_NO_SGR pro terminály,které nepodporují SGR.

Pokud znaková sada lokalizace používá 8 bitové znaky,vyhledejte řádek začínající “NROFF” v /etc/man.conf a zkontrolujte,jestli odpovídá následujícímu:

NROFF  /usr/bin/nroff -Tlatin1 -mandoc

Všimněte si,že “latin1” může být použita i když není znakovou sadou lokalizace.Důvod je takový,že podle specifikace groff nezná znaky mimo International Organization for Standards (ISO) 8859-1 bez nezvyklých escape kódů.Když se formátují manuálové stránky groff si myslí,že jsou v kódování ISO 8859-1 a přepínač -Tlatin1 říká groff,aby použil stejné kódování pro výstup.Protože groff nezaznamenává vstupní znaky,formátovaný výsledek je ve stejném kódování jako vstup a proto je použitelný jako vstup pro pager.

Toto neřešír problém nepracujícího programu man2dvi pro lokalizované manuálové stránky v lokalizaci mimo ISO 8859-1.Také nepracuje s multibytovými znakovými sadami.Prvn problém ještě nemá řešení.Druhý přoblém není v záměření LFS,protože instalace LFS,nepodporuje multibytové znakové sady.

Další informace s doporučením komprese manuálových a info stránek můžete nalézt v knize BLFS na http://www.linuxfromscratch.org/blfs/view/cvs/postlfs/compressdoc.html.

6.48.2. Obsah Man

Nainstalované programy: apropos, makewhatis, man, man2dvi, man2html, and whatis

Krátký popis

apropos

Prohledává databází whatis a zobrazuje krátký popis systémových příkazů,které obsahují zadaný řetězec

makewhatis

Kompiluje databázi whatis;čte všechny manuálové stánky v MANPATH a zapisuje jméno a krátký popis v databázi whatis pro každou stránku

man

Formátuje a zobrazuje požadovanou manuálovou stránku

man2dvi

Převádí manuálovou stránku do formátu dvi

man2html

Převádí manuálovou stránku do HTML

whatis

Prohledává databází whatis a zobrazuje krátký popis systémových příkazů,které obsahují zadané slovo,jako samostatné slovo.