6.50. Module-Init-Tools-3.1

Balíček Module-Init-Tools obsahuje programy pro ovládání jaderných modulů v jádrech větších,nebo rovných než verze 2.5.47.

Průměrný čas kompilace: 0.1 SBU
Potřebné volné místo: 4.9 MB
Instalace závisí na: Bash, Binutils, Bison, Coreutils, Diffutils, Flex, GCC, Glibc, Grep, M4, Make a Sed

6.50.1. Installace Module-Init-Tools

Module-Init-Tools se pokouší během kompilace přepsat manuálovou stránku modprobe.conf.Toto je nepotřebné a také to závisí na docbook2man —který není nainstalován v LFS.Spusťte následující příkaz,abyste tomu předešli:

touch modprobe.conf.5

Připravte Module-Init-Tools ke kompilaci:

./configure --prefix="" --enable-zlib

Význam konfiguračních voleb:

--enable-zlib

Toto umožňuje balíčku Module-Init-Tools ovládat kompimované jaderné moduly.

Zkompilujte balíček:

make

K otestování výsledků,spusťte: make check.

Nainstalujte balíček:

make install

6.50.2. Obsah Module-Init-Tools

Nainstalované programy: depmod, insmod, insmod.static, lsmod (odkaz na insmod), modinfo, modprobe (odkaz na insmod) a rmmod (odkaz na insmod)

Krátký popis

depmod

Vytvoří soubor závislostí založený na symbolech,které najte v existující sadě modulů;tento soubor závislostí je použit modprobe,aby automaticky načetla odpovídající moduly

insmod

Instaluje modul so běžícího jádra

insmod.static

Staticky kompilovaná verze insmod

lsmod

Vypisuje aktuálně načtené moduly

modinfo

Zkoumá objektový soubor asociovaný s jaderným modulem a zobrazuje informace,které nalezne

modprobe

Používá soubor závislostí vytvořený programem depmod,aby automaticky načetl odpovídající moduly

rmmod

Odtraňuje moduly z běžícího jádra