6.21. Ncurses-5.4

Balíček Ncurses obsahuje knihovny pro změnu znakových sad nezávislou na terminálu.

Průměrný čas kompilace: 0.6 SBU
Potřebné volné místo: 18.6 MB
Instalace závisí na: Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, and Sed

6.21.1. Instalace Ncurses

Připravte Ncurses ke kompilaci:

./configure --prefix=/usr --with-shared --without-debug

Zkompilujte balíček:

make

Tento balíček neobsahuje testy.

Nainstalujte balíček:

make install

Přidejte knihovnám Ncurses oprávnění pro spuštění:

chmod 755 /usr/lib/*.5.4

Opravte knihovnu,která namá být spustitelná:

chmod 644 /usr/lib/libncurses++.a

Přesuňte knihovny do adresáře /lib,kde jsou očekávané:

mv /usr/lib/libncurses.so.5* /lib

Protože byly tyto knihovny přesunuty,několik symbolických odkazů ukazuje na neexistující soubory.Opravte tyto symbolické odkazy:

ln -sf ../../lib/libncurses.so.5 /usr/lib/libncurses.so
ln -sf libncurses.so /usr/lib/libcurses.so

6.21.2. Contents of Ncurses

Nainstalované programy: captoinfo (link to tic), clear, infocmp, infotocap (link to tic), reset (link to tset), tack, tic, toe, tput, and tset
Nainstalované knihovny: libcurses.[a,so] (link to libncurses.[a,so]), libform.[a,so], libmenu.[a,so], libncurses++.a, libncurses.[a,so], and libpanel.[a,so]

Short Descriptions

captoinfo

Převádí popis termcap na popis terminfo

clear

Pokud je to možné,vyčístí obrazovku

infocmp

Porovnává,nebo tiskne popis terminfo

infotocap

Převádí popis terminfo na popis termcap

reset

reinicilizuje terminál na výchozí hodnoty

tack

Kontroler akcí terminfo;je hlavně použit o testování přesnosti vstupů v databázi terminfo

tic

Kompiler popisu vstupu terminfo,který překkládá soubor terminfo ze zdrojového formátu do formátu binárního,který je potřebný pro rutiny knihovny ncurses.Soubor terminfo obsahuje informaci o schopnostech určitého terminálu.

toe

Zobrazuje všechny dostupné typy terminálů.Každému dává hlavní jméno a popis

tput

Dělá hodnoty schopností terminálů přístupné shellu;může být také použit k resetu,nebo incializaci terminálu,nebo jeho záznamu po dlouhou dobu

tset

Může být použito k inicializaci terminálů

libcurses

Odkaz na libncurses

libncurses

Obsahuje funckce k zobrazení textu kompletnějším způsobem na terminálu;dobrý příklad použití těchto funkcí je menu zobrazené během jaderného make menuconfig

libform

Obsahuje funce pro implementaci tvarů

libmenu

Obsahuje funkce pro implementaci menu

libpanel

Obsahuje funce pro implementaci panelů