6.33. Perl-5.8.6

Balíček Perl obsahuje jazyk pro praktickou extrakci a popis(Practical Extraction and Report Language).

Průměrný čas kompilace: 2.9 SBU
Potřebné volné místo: 137 MB
Instalace závisí na: Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, and Sed

6.33.1. Instalace Perl

Abyste měli plnou kontrolu jak se Perl nastaví,spusťte interaktivní skript Configure a nastavte si jak se balíček zkompiluje.Pokud jsou výchozí hodnoty a autodetekce dostačující,připravte Perl ke kompilaci pomocí:

./configure.gnu --prefix=/usr -Dpager="/bin/less -isR"

Význam konfiguračních voleb:

-Dpager="/bin/less -isR"

Toto opravuje chybu v kódu perldoc ve spojení s programem less.

Zkompilujte balíček:

make

Abyste mohli spustit testy,nejprve vytrvořte základní soubor /etc/hosts,který je potřebný pro testy rozlišení síťového jména:

echo "127.0.0.1 localhost $(hostname)" > /etc/hosts

Pokud chcete balíček otestujte:

make test

Nainstalujte balíček:

make install

6.33.2. Contents of Perl

Nainstalované programy: a2p, c2ph, dprofpp, enc2xs, find2perl, h2ph, h2xs, libnetcfg, perl, perl5.8.6 (link to perl), perlbug, perlcc, perldoc, perlivp, piconv, pl2pm, pod2html, pod2latex, pod2man, pod2text, pod2usage, podchecker, podselect, psed (link to s2p), pstruct (link to c2ph), s2p, splain, a xsubpp
Nainstalované knihovny: Několik set,které zde nemohou být uvedeny

Krátký popis

a2p

Překládá awk na Perl

c2ph

Vypisuje struktury C,jaké by byly generovány a cc -g -S

dprofpp

Zobrazuje profilová data Perlu

en2cxs

Kompiluje rozšíření Perlu pro modul Encode ze znakových sad Unicode,nebo kódovacích souborů Tcl

find2perl

Překládá příkazy find do Perlu

h2ph

Převádí hlavičkové soubory C.hna hlavičkové soubory Perlu .ph

h2xs

Převádí hlavičkové soubory C .h na rozšíření Perlu

libnetcfg

Může být použito ke konfiguraci libnet

perl

Kombinuje nejlepší vlastnosti C,sedu,awku a sh do jednoho jazyka

perl5.8.6

Tvrdý odkaz na perl

perlbug

Generuje chybové zprávy Perlu,nebo jeho modulů,které posílá e-mailem

perlcc

Vytváří spustitelné soubory z programů Perlu

perldoc

Zobrazuje dokumentaci ve formátu pod,který je v instalačním stromu Perlu,nebo ve skriptech Perlu

perlivp

Perl Installation Verification Procedure;může být použito ke kontrole,jestli see knihovny PErlu nainstalovaly správně

piconv

Perlová verze převodníku kódování iconv

pl2pm

Nástroj pro hrubý převod souboru Perl4 .pl do modulů Perl5 .pm modules

pod2html

Převádí soubory z formátu pod do HTML

pod2latex

Převádí soubory z formátu pod do LateXu

pod2man

Převádí data pod do formátuváného vstupu *roffu

pod2text

Převádí data pod do formátovaného ASCII

pod2usage

Zobrazuje uživatelské zprávy obzažené v dokumentech pod do souborů

podchecker

Kontroluje syntaxi dokumentačních souborů be formátu pod

podselect

ZObrazuje vybrané sekce dokumentace pod

psed

Perlová verze proudového edirotu sed

pstruct

Vypisuje struktury C jako by byly generovány pomocí cc -g -S

s2p

Překládá skripty sedu do Perlu

splain

Je použito k zobrazení dlouhých diagnostických varování v Perlu

xsubpp

Převádí Perl XS kód do kódu C