6.52. Procps-3.2.5

Balíček Procps obsahuje programy pro monitorování proseců.

Průměrný čas kompilace: 0.1 SBU
Potřebné volné místo: 2.3 MB
Instalace závisí na: Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Make a Ncurses

6.52.1. Instalace Procps

Zkompilujte balíček:

make

Nainstalujte balíček:

make install

6.52.2. Obsah Procps

Nainstalované programy: free, kill, pgrep, pkill, pmap, ps, skill, snice, sysctl, tload, top, uptime, vmstat, w, and watch
Nainstalovaná knihovna: libproc.so

Krátký popis

free

Vypisuje množství volné a použité paměti(fyzické a swapu) v systému

kill

Posílá signály procesům

pgrep

Hledání procesů založené na jejich jménu a ostatních atributech

pkill

Posílá signály procesům založené na jejich jménu a ostatních atributech

pmap

Vypisuje paměťovou mapu zadaných procesů

ps

Zobrazuje právě běžící procesy

skill

Posílá signály procesům odpovídajícím zadaným kritériím

snice

Mění prioritu procesů odpovídajícím zadaným kritériím

sysctl

Modifikuje parametry jádra za běhu

tload

Zobrazuje graf aktuálního systémového zatížení

top

Zobrazuje seznam nejintenzivnějších procesů;nabízí aktualizovaný pohled na aktivity procesoru v reálném čase

uptime

Zobrazuje jak dlouho systém běží,kolik uživatelů je přihlášených a průměry zatížení systému

vmstat

Zobrazuje statistiky virtuální paměti,dáví informace o procesech,paměti,stránkování,blokový Vstup/Výstup (IO),trap a aktivitu procesoru

w

Ukazuje kteří uživatelé jsou právě přihlášení,kde a odkdy

watch

Spouští zadaný příkaz opakovaně,zobrazující celou obrazovku plnou výstupu;toto umožňuje uživateli sledovat jak se v čase mění výstup

libproc

Obsahuje funkce použité programy v tomto balíčku