6.53. Psmisc-21.6

Balíček Psmisc obsahuje programy pro zobrazování informací o běžících procesech.

Průměrný čas kompilace: 0.1 SBU
Potřebné volné místo: 1.7 MB
Instalace závisí na: Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make, Ncurses a Sed

6.53.1. Instalace Psmisc

Připravte Psmisc ke kompilaci:

./configure --prefix=/usr --exec-prefix=""

Význam konfiguračních voleb:

--exec-prefix=""

Toto zajišťuje,že binární soubory Psmisc se nainstalují do /bin místo /usr/bin.Toto je správné umístění podle FHS,protože některé binární soubory Psmisc jsou využité balíčkem LFS-Bootscripts.

Zkompilujte balíček:

make

Nainstalujte balíček:

make install

Není důvod,aby byly programy pstree a pstree.x11 v /bin.Proto je přesuňte do /usr/bin:

mv /bin/pstree* /usr/bin

Ve výchozím stavu není nainstalován program pidof.Toto obvykle není problém,protože bude později nainstalován balíčkem Sysvinit,který nabízí lepší program.Pokud nebudete Syvinit instalovat,dokončete instalaci Psmisc vytvořením následujícího symbolického odkazu:

ln -s killall /bin/pidof

6.53.2. Obsah Psmisc

Nainstalované programy: fuser, killall, pstree a pstree.x11 (odkaz na pstree)

Krátký popis

fuser

Vypisuje Process IDs (PIDs) procesů,které používají zadané soubory,nebo systémy souborů

killall

Zabíjí (kill) procesy podle jména;posílá signál všem běžícím procesům všechny zadané příkazy

pstree

Zobrazuje běžící procesy jako strom

pstree.x11

Stejné jako pstree,pouze čeká na potvrzení před vypnutím