6.7. Vytvoření souborů passwd,group a logů

Aby se mohl uživatel root přihlásit a aby bylo jeho jméno rozpoznán,musí se v souborech /etc/passwd a /etc/group nacházet odpovídající zápisy.

Pomocí následujícího příkazu vytvořte soubor /etc/passwd.

cat > /etc/passwd << "EOF"
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
EOF

Nové heslo pro uživatele root (“x” je pouze zástupný znak) bude nastaveno později.

Pomocí následujícího příkazu vytvořte soubor /etc/group:

cat > /etc/group << "EOF"
root:x:0:
bin:x:1:
sys:x:2:
kmem:x:3:
tty:x:4:
tape:x:5:
daemon:x:6:
floppy:x:7:
disk:x:8:
lp:x:9:
dialout:x:10:
audio:x:11:
video:x:12:
utmp:x:13:
usb:x:14:
EOF

Vytvořené skupiny nejsou součástí nějakého stantardu—jsou to skupiny,které jsou částečně založeny na požadavcích konfigurace UDev v následující sekci a také obvyklé konvenci použité existujícími Linuxovými distribucemi. Linux Standard Base (LSB,dostupný na http://www.linuxbase.org)pouze doporučuje mimo skupiny “root” s Group ID(GID) 0,skupinu “bin” s GID 1.Všechny ostatní jména skupin a GIDy mohou být volně vybrané systémovým administrátorem,protože programy nezávisí dobře napsané programy nezávisí na čísech GID,ale na jménu skupin.

Abyste odstranili “I have no name!”,spusťte nový shell.Protože plná verze Glibc byla nainstalovaná v Chapter 5 a soubory /etc/passwd a /etc/group byly vytvořeny,bude již pracovat rozlišení jména uživatele a skupiny.

exec /tools/bin/bash --login +h

Všimněte si direktivy +h,která říká bashi,aby nepoužíval interní hashování cest.Bez této direktivy si bude bash pamatovat cesty k programům,které byly spuštěny.Abychom se ujistili,že nové programy budou použity hned po instalaci,direktiva +h dude použita v této kapitole.

Programy login, agetty, a init (a další) používají několik logovacích souborů,aby zaznamenaly informace jako kdo a kdy je přihlášen k systému.Tyto programy,ale nebudou zapisovat do logů,pokud již nebudou existovat.Zinicializujte logovací soubory a nastavte jim správná oprávnění:

touch /var/run/utmp /var/log/{btmp,lastlog,wtmp}
chgrp utmp /var/run/utmp /var/log/lastlog
chmod 664 /var/run/utmp /var/log/lastlog

Soubor /var/run/utmp zaznamenává uživatele,kteří jsou právě přihlášení.Soubor The /var/log/wtmp zanznamenává všechny přihlášení a odhlášení.Soubor /var/log/btmp zaznamenává pokusy o příhlášení,které selžou.