6.62. Úklid

Od této chvíle,pokud budete znovu vstupovat do prostředí chrootu po odhlášení,použijte tento modfikovaný chrootový příkaz:

chroot "$LFS" /usr/bin/env -i \
    HOME=/root TERM="$TERM" PS1='\u:\w\$ ' \
    PATH=/bin:/usr/bin:/sbin:/usr/sbin \
    /bin/bash --login

Důved je,že program v /tools již nejsou potřebné.Protože již nejsou potřebné,můžete adresář /tools odstranit,nebo ponechat pro kompilaci dalšího finálního systému.

[Note]

Note

Ostraněním /tools také vymažete dočasné kopie Tcl, Expect a DejaGNU,které byly použité pro běh testů dočasných nástrojů.Pokud budete tyto programy potřebovat později, můsíte je zkompilvat a nainstalovat znovu.Kniha BLFS má pro to intrukce (viz http://www.linuxfromscratch.org/blfs/).

)