6.56. Sysvinit-2.86

Balíček Sysvinit obsahuje programy pro kontrolu startu,běhu a vypínání systému.

Průměrný čas kompilace: 0.1 SBU
Potřebné volné místo: 1012 KB
Instalace závisí na: Binutils, Coreutils, GCC, Glibc a Make

6.56.1. Instalace Sysvinit

Pokud dojde ke změně run-levelu(na příklad při vypínání systému), init posílá ukončovací signály těm procesům,které init nastartoval a které v novém run-levelu nepoběží.Když to provádí zobrazuje zprávy jako“Sending processes the TERM signal”,které vypadá,že jsou signály posílány všem procesům.Abyste zabránili tomuto nedorozumění,upravte zdroje,aby se místo toho zobrazily zprávy jako “Sending processes started by init the TERM signal”:

sed -i 's@Sending processes@& started by init@g' \
    src/init.c

Zkompilujte balíček:

make -C src

Nainstalujte balíček:

make -C src install

6.56.2. Konfigurace Sysvinit

Vytvořte nový soubor /etc/inittab pomocí následujícího:

cat > /etc/inittab << "EOF"
# Begin /etc/inittab

id:3:initdefault:

si::sysinit:/etc/rc.d/init.d/rc sysinit

l0:0:wait:/etc/rc.d/init.d/rc 0
l1:S1:wait:/etc/rc.d/init.d/rc 1
l2:2:wait:/etc/rc.d/init.d/rc 2
l3:3:wait:/etc/rc.d/init.d/rc 3
l4:4:wait:/etc/rc.d/init.d/rc 4
l5:5:wait:/etc/rc.d/init.d/rc 5
l6:6:wait:/etc/rc.d/init.d/rc 6

ca:12345:ctrlaltdel:/sbin/shutdown -t1 -a -r now

su:S016:once:/sbin/sulogin

1:2345:respawn:/sbin/agetty -I '\033(K' tty1 9600
2:2345:respawn:/sbin/agetty -I '\033(K' tty2 9600
3:2345:respawn:/sbin/agetty -I '\033(K' tty3 9600
4:2345:respawn:/sbin/agetty -I '\033(K' tty4 9600
5:2345:respawn:/sbin/agetty -I '\033(K' tty5 9600
6:2345:respawn:/sbin/agetty -I '\033(K' tty6 9600

# End /etc/inittab
EOF

Volba -I '\033(K' říká agetty aby poslala tuto escape sekvenci předtím než bude dělat cokoliv jiného.Tato escape sekvence přepíná konzolovou znakovou sadu na definovanou uživatelem,která může být upravena programem setfont.Initskript console z balíčku LFS-Bootscripts volá program setfont během startu systému.Poslání této escape sekvence je důležité pro lidi,kteší používají na obrazovce jiná písma než -ISO 8859-1,ale neovlivní to Angličany.

6.56.3. Obsah Sysvinit

Nainstalované programy: halt, init, killall5, last, lastb (odkaz na last), mesg, pidof (odkaz na killall5), poweroff (odkaz na halt), reboot (odkaz na halt), runlevel, shutdown, sulogin, telinit (odkaz na init), utmpdump, and wall

Krátký popis

halt

Normálně vyvolává shutdown s volbou -h,pokud se systém již nenachází v runlevelu 0,potom řekne systému,aby se vypnul;zaznamená do soubory /var/log/wtmp,že systém je vypínán

init

První proces spuštěný poté co jádro zinicializuje hardware,který přebírá kontrolu na bootovacím procesem a startuje všechny procesy.

killall5

Posílá signály všem procesů,mimo svého jeho vlastní relace,proto neukončí shell spouštějící skript

last

Ukazuje kteří uživalte se naposledy příhlásili (a odhlásili),pomocí prohledávání souboru /var/log/wtmp;také ukazuje systémové starty,vypínání a změny run-levelu

lastb

Ukazuje pokusy o příhlášení,které selhaly,jak je zapsáno v /var/log/btmp

mesg

Kontroluje,jestli ostatní uživatelé mohou posílat zprávy na terminál aktuálního uživatele

mountpoint

Kontroluje jestli je adresář přípojným bodem

pidof

Vypisuje PID zadaných programů

poweroff

Říká jádru,aby vypnulo systém a počítač (viz halt)

reboot

Říká jádru,aby restartovalo systém (viz halt)

runlevel

Vypisuje předchozí a aktuální run-level,jak je zaznamenáno v záznamu o poslední run-levelu v /var/run/utmp

shutdown

Vypíná systém bezpečnou metodou,upozorněním všech procesů a upozorněním všech přihlášených uživatelů

sulogin

Umožňuje přihlášení roota;normálně spouštěno initem při přechodu systému do jednouživatelského módu

telinit

Říká initu,do kterého runlevelu se má přepnout

utmpdump

Zobrazuje obsah zadaného přihlašovacého souboru v přívětivějším formátu

wall

Zapíše zprávy všem přihlášeným uživatelům