6.58. Udev-056

Balíček Udev obsahuje programy pro dynamickou tvorbu uzlů zařízení.

Průměrný čas kompilace: 0.1 SBU
Potřebné volné místo: 6.7 MB
Instalace závisí na: Coreutils and Make

6.58.1. Instalace Udev

Zkompilujte balíček:

make udevdir=/dev
udevdir=/dev

Toto říká udev ve kterém adresáři mají být uzly zařízení vytvářené.

K otestování výsledků,spusťte: make test.

Nainstalujte balíček:

make udevdir=/dev install

Konfigurace Udev je ve výchozím stavu daleko od ideálu,proto zde nainstalujte konfigurační soubory:

cp ../udev-config-3.rules /etc/udev/rules.d/25-lfs.rules

Spusťte program udevstart abyste vytvořili plnou sadu uzlů zařízení.

/sbin/udevstart

6.58.2. Obsah Udev

Nainstalované programy: udev, udevd, udevsend, udevstart, udevinfo, and udevtest
Nainstalovaný adresář: /etc/udev

Krárký popis

udev

Vytváří uzly zařízení v /dev,nebo přejmenovává síťová zařízení(není iplementováno s LFS)jako odezva na události hotplugu

udevd

Démon,které seřezuje události hotplugu předtím,než je pošle udevu,aby předešel souběhu

udevsend

Doručuje události hotplugu udevdu

udevstart

Vytváří uzly zařízení v /dev,které odpovídají ovladačům kompilovaným do jádra;připravuje úkol simulace hotplugu pravděpodobně ztracený jádrem,před spuštěním programu(např protože nebyl připojen kořenový systém) a podílá tyto syntetické události udevu

udevinfo

Umožňuje uživatelům dotazovat se databáze udev na informace o jakémkoliv zařízení nacházejícím se v systému;také nabízá cestu je zjištění zařízení ve stromu sysfs což má pomoct s tvorbou pravidel udev

udevtest

Simuluje běh udev pro zadané zařízení a zobrazí reálné jméno,které udev vytvoří nebo (není implementováno v LFS) jméno přejmenovaného síťového zařízení

/etc/udev

Obsahuje konfigurační soubory udev,oprávnění zařízení a pravidla pro pojmenování zařízení