6.59. Util-linux-2.12q

Balíček Util-linux obsahuje různé utility.Mezi nimi jsou utility pro ovládání souborových systémů,konzolí,oddílů a zpráv.

Průměrný čas kompilace: 0.2 SBU
Potřebné volné místo: 11.6 MB
Instalace závisí na: Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make, Ncurses, Sed a Zlib

6.59.1. Poznámky o shodě s LFS

FHS doporučuje použití adresáře /var/lib/hwclock místo obvyklého adresáře /etc pro umístění souboru adjtime.Abychom programem hwclock vyhověli FHS,spusťte následující:

sed -i 's@etc/adjtime@var/lib/hwclock/adjtime@g' \
    hwclock/hwclock.c
mkdir -p /var/lib/hwclock

6.59.2. Instalace of Util-linux

Kompilace Util-linux selže s novými verzemi Linux-Libc-Headers.Následující patch opravuje tento problém:

patch -Np1 -i ../util-linux-2.12q-cramfs-1.patch

Připravte Util-linux ke kompilaci:

./configure

Zkompilujte balíček:

make HAVE_KILL=yes HAVE_SLN=yes

Význam parametrů make:

HAVE_KILL=yes

Toto zabraňuje programu kill (již nainstalovaného s Procps),aby se nainstaloval znovu

HAVE_SLN=yes

Toto zabraňuje programu sln (staticky linkvané verze ln,která byla již nainstalovaná s Glibc),aby se nainstalovala znovu

Tento balíček neobsahuje testy.

Nainstalujte balíček a přesuňte binární soubor logger do /bin,kde jej potřebuje balíček LFS-Bootscropts:

make HAVE_KILL=yes HAVE_SLN=yes install
mv /usr/bin/logger /bin

6.59.3. Obsah Util-linux

Nainstalované programy: agetty, arch, blockdev, cal, cfdisk, chkdupexe, col, colcrt, colrm, column, ctrlaltdel, cytune, ddate, dmesg, elvtune, fdformat, fdisk, fsck.cramfs, fsck.minix, getopt, hexdump, hwclock, ipcrm, ipcs, isosize, line, logger, look, losetup, mcookie, mkfs, mkfs.bfs, mkfs.cramfs, mkfs.minix, mkswap, more, mount, namei, pg, pivot_root, ramsize (odkaz na rdev), raw, rdev, readprofile, rename, renice, rev, rootflags (odkaz na rdev), script, setfdprm, setsid, setterm, sfdisk, swapdev, swapoff (odkaz na swapon), swapon, tunelp, ul, umount, vidmode (odkaz na rdev), whereis, and write

Krátký popis

agetty

Otvírá port tty,zeptá se na přihlašovací jméno a spouští program login

arch

Vypisuje architekturu počítače

blockdev

Umožňuje volání blokových zařízení ioctls z příkazové řádky

cal

Zobrazí jednoduchý kalendář

cfdisk

Manipuluje s tabulkou oddílu zadaného zařízení

chkdupexe

Hledá duplicitní spustitelné soubory

col

Převrací pořadí řádků

colcrt

Filtruje výstup nroff,kterým chybí některé možnosti jako zvýrazňování a polopřímky

colrm

Filtruje zadané sloupce

column

Formátuje zadaný soubor do několika sloupců

ctrlaltdel

Posílá funkci kombinace Ctrl+Alt+Del pro tvrdý,nebo měkký reset

cytune

Ladí parametry ovladačů seriových linek pro karty Cyclades

ddate

Vypíše Discordiálnské datum,nebo převede zadané gregoriánské datum do Discordiánského

dmesg

Vypíše zprávy jádra při bootování

elvtune

Ladí výkon a interaktivitu blokového zařízení

fdisk

Manipuluje s tabulkou oddílu zadaného zařízení

fsck.cramfs

Provádí test konzistence na systému souborů Cramfs na zadaném zařízení

fsck.minix

Provádí test konzistence na systému souborů Minix na zadaném zařízení

getopt

Analyzuje zadané volby na zadaném příkazovém řádku

hexdump

Vypíše zadaný soubor v hexadedimálním,nebo jiném zadaném formátu

hwclock

Čte,nebo nastavuje systémové hardwarové hodiny,také nazývané Real-Time Clock (RTC) nebo Basic Input-Output System (BIOS) clock

ipcrm

Odstraňuje zadané zdroje meziprocesové komunikace (Inter-Process Communication-IPC)

ipcs

Nabízí informace o stavu IPC

isosize

Vypisuje velikost systému souborů iso9660

line

Kopíruje jeden řádek

logger

Zapisuje zadanou zprávu do systémového logu

look

Zobrazuje řádky,které začínají zadaným řetězcem

losetup

Nastavuje a ovládá loop zařízení

mcookie

Generuje magické cookies (128-bitová náhodná hexadecimální čísla) pro xauth

mkfs

Vytváří systém souborů na zařízení (obvykle oddílu pevného disku)

mkfs.bfs

Vytváří systém souborů Santa Cruz Operations (SCO) bfs

mkfs.cramfs

Vytváří systém souborů cramfs

mkfs.minix

Vytváří systém souborů Minix

mkswap

Inicializuje zadané zařízení,nebo soubor,aby bylo použito jako swap

more

Filtr pro stránkování textu o jednu obrazovku

mount

Připojuje systém souborů na zadaném zařízení k uvedenému adresáři v systému souborů

namei

Ukazuje symbolické odkazy v zadaných cestách

pg

Zobrazuje textový soubor po obrazovkách

pivot_root

Dělá zadaný systém souborů nových kořenových systémem souborů pro aktuální proces

ramsize

Nastavuje velikost RAM disku v bootovacím obsazu

raw

Určeno k přiřazení Linuxového znakového zařízení k blokovému zařízení

rdev

Hledá a nastavuje kořenové zařízení,mezi jiným,v bootovacím obrazu

readprofile

Čte jadernou profilovou informaci

rename

Přejmenovává zadané soubory,pomocí záměny zadaného řetězce za jiný

renice

Změní priority běžícího procesu

rev

Přehodí řádky zadaného souboru

rootflags

Nastavuje příznaky root v bootovacím obrazu

script

Provádí přepis terminálové relace

setfdprm

Nastavuje parametry diskety

setsid

Spouští zadaný program v nové relaci

setterm

Nastavuje atributy terminálu

sfdisk

Manipulátor tabulky diskových oddílů

swapdev

Nastavuje swapové zařízení v bootovacím obrazu

swapoff

Zakazuje zařízením a souborům stránkování a zwapování

swapon

Povoluje zařízením a souborům stránkování a swapování a zobrazuje zařízení a soubory,které se aktuálně používají

tunelp

Ladí parametry řádkové tiskárny

ul

Filtr pro překlad do escape sekvencí indikujícím použití terminálu

umount

Odpojí systém souborů ze systémového stromu

vidmode

Nastavuje vide mód v bootovacím obrazu

whereis

Vypisuje umístění binárního souboru,zdroje a manuálové stránky pro zadaný příkaz

write

Posílá zprávu zadanému uživateli pokud uživatel nemá tyto zprávy zablokované