6.23. Vim-6.3

balíček Vim obsahuje mocný textový editor.

Průměrný čas kompilace: 0.4 SBU
Potřebné volné místo: 38.0 MB
Instalace závisí na: Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Glibc, Grep, Make, Ncurses, and Sed
[Tip]

Alternativy k Vim

Pokud preferujete jiný editor—jako Emacs,Joe,nebo Nano—prosím podívejte se do http://www.linuxfromscratch.org/blfs/view/svn/postlfs/editors.html doporučené instrukce k jejich instalaci.

6.23.1. Instalace Vim

Nejprve rozbalte archivy vim-6.3.tar.bz2 a (volitelně) vim-6.3-lang.tar.gz do stejného adresáře.Poté změňte výchozí umístění konfiguračních souborů vimrc a gvimrc do /etc:

echo '#define SYS_VIMRC_FILE "/etc/vimrc"' >> src/feature.h
echo '#define SYS_GVIMRC_FILE "/etc/gvimrc"' >> src/feature.h

Vim má bezpečnostní slabinu již obsazeného prostoru.Tento problém opravuje následující patch:

patch -Np1 -i ../vim-6.3-security_fix-1.patch

Nyní připravte Vim ke kompilaci:

./configure --prefix=/usr --enable-multibyte

Volitelný,ale velmi odporučený přepínač --enable-multibyte přidává podporu pro editaci v mulibytových znakových sadách do vimu.Toto je potřeba,pokud používáte lokalizaci s mulibytovou znakovou sadou.Tento přepínač je také užitečný pro editaci souborů vytvořených v distribucích jako Fedora Core,které používají UTF-8 jako výchozí znakovou sadu.

Zkompilujte balíček:

make

K otestování výsledků,spusťte:make test.Tyto testy dávají na výstup hodně binárních dat,což může poškodir aktuální terminál.To může být vyřešeno přesměrování výstupu do logovacího souboru.

Nainstalujte balíček:

make install

Hodně uživatelů je zvyklých používat vi místo vim.Abyste umožnili spuštění vim pokud uživatelé obvykle zapíšou vi,vytvořte symbolický odkaz:

ln -s vim /usr/bin/vi

Pokud budete na systému LFS instalovat X Window System,můžete po instalaci X rekompilovat Vim.Vim nabízí GUI verzi editoru,které vyžaduje nainstalované X a některé další knihovny.Pro více informací o tomto procesu se podívejte do dokumentace k Vimu a na stránku s instalací Vimu v knize BLFS na http://www.linuxfromscratch.org/blfs/view/svn/postlfs/editors.html#postlfs-editors-vim.

6.23.2. Configuring Vim

Ve výchozím stavu beží vim v módu nekompatibilním s vi.Toto může novinka být pro uživatele,kteří v minulosti používali jiné editory.Nastavení “nekompatibility” je zahrnuto níže,aby vyzdvihnulo používání nového chování.Ti co chtějí používat “kompatibilní” mód,změní první řádek v konfiguračním souboru.To je potřeba,protože se tím přepíšou ostatní nastavení.Výtvořte výchozí konfigurační soubor pro vim pomocí:

cat > /etc/vimrc << "EOF"
" Begin /etc/vimrc

set nocompatible
set backspace=2
syntax on
if (&term == "iterm") || (&term == "putty")
  set background=dark
endif

" End /etc/vimrc
EOF

Parametr set nocompatible nastavuje chování užitečnější,než vi-kompatibilní způsob.Odstraňte “no”,abyste zachovali chování staréhon vi.Parametr set backspace=2 umožňuje mazání pomocí backspace přes znaky nových řádků,odsazení a začátek vkládání řádků.Parametr syntax on zapíná barevné odlišení syntaxe.Nakonec příkaz if s set background=dark opravuje uhodnutí vimu o barvě pozadí u některých emulátorů terminálů.Toto umožňuje barevné odlišení a lepší barevné schéma,na černém pozadí

Dokumentaci pro další dostupné možnosti můžete získat spuštěním následujícího příkazu:

vim -c ':options'

6.23.3. Contents of Vim

Nainstalované programy: efm_filter.pl, efm_perl.pl, ex (link to vim), less.sh, mve.awk, pltags.pl, ref, rview (link to vim), rvim (link to vim), shtags.pl, tcltags, vi (link to vim), view (link to vim), vim, vim132, vim2html.pl, vimdiff (link to vim), vimm, vimspell.sh, vimtutor, and xxd

Krátký popis

efm_filter.pl

Filtr pro tvorbu chybového souboru,který můžete přečíst ve vim

efm_perl.pl

Přeformátuje chybovou zprávu interpretru Perlu pro použití v módu “quickfixvimu

ex

Spouští vim v módu ex

less.sh

Skript,který spouští vim s less.vim

mve.awk

Zpracovává chyby vimu

pltags.pl

Tvoří tag soubory kódu Perlu pro použité ve vimu

ref

Kontroluje pravopis argumentů

rview

Je omezená verze view;nemohou být spuštěny shellové příkazy a view nemůže být suspendován

rvim

Je omezená verze vim;nemohou být spuštěny shellové příkazy a vim nemůže být suspendován

shtags.pl

Tvoří soubory s tagy pro skripty Perlu

tcltags

Generuje soubory s tagy pro kód TCL

view

Spuští vim v módu pouze pro čtení

vi

Je editor

vim

Je editor

vim132

Spuští vim s terminálem ve 132 sloupcovém módu

vim2html.pl

Převádí dokumentaci Vim do HypterText Markup Language (HTML)

vimdiff

Edituje dvě,nebo třo verze souborů pomocí vimu a ukazuje rozdíly

vimm

Povoluje vstupní model DEC locator na vzdáleném terminálu

vimspell.sh

Kontroluje pravopis souboru a generuje syntaxe potřebné pro barevné zvýraznění ve vimu.Tento skript vyžaduje starů Unixový příkaz spell,který není součástí LFS ani BLFS.

vimtutor

Učí základní klávesové zkratky a příkazy vimu

xxd

Vytváří hex výstup zadaného souboru;může to dělat také naopak,proto může být použít na binární patchování