6.16. Zlib-1.2.2

Balíček Zlib obsahuje rutiny pro kompresi a dekompresi,které jsou požité některémi programy

Průměrný čas kompilace: 0.1 SBU
Potřebné volné místo: 2.7 MB
Instalace závisí na: Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Make, and Sed

6.16.1. Instalace Zlib

Zlib má zranitelnost přetečení bufferu,která může vést k odmítnutí přístupu (Denial of Service attack).Náseldující patch tento problém opraví:

patch -Np1 -i ../zlib-1.2.2-security_fix-1.patch
[Note]

Note

O Zlibu je známo,že se špatně zkompiluje sdílená knihovna,pokud je v prostředí nastavena proměnná CFLAGS.Pokud používate nastavenou proměnnou CFLAGS,přidejte k ní direktivu -fPIC během příkazu configure níže a poté direktivu odstraňte.

Připravte Zlib ke kompilaci:

./configure --prefix=/usr --shared --libdir=/lib

Zkompilujte balíček:

make

K otestování výledků,spusťte: make check.

Nainstalujte sdílenou knihovnu:

make install

Předchozí příkaz nainstalovat soubor .so do /lib.My jí odstraníme a přelinkujeme ji do /usr/lib:

rm /lib/libz.so
ln -sf ../../lib/libz.so.1.2.2 /usr/lib/libz.so

Zkompilujte statickou knihovnu:

make clean
./configure --prefix=/usr
make

K otestování výsledků,znovu spusťte: make check.

Nainstalujte staickou knihovnu:

make install

Opravte oprávnění na statické knihovně:

chmod 644 /usr/lib/libz.a

6.16.2. Contents of Zlib

Nainstalované knihovny: libz.[a,so]

Krátký popis

libz

Obsahuje kompresní a dekompresní funkce použité některými programy