7.2. LFS-Bootscripts-3.2.1

Balíček LFS-Bootscripts obsahuje sadu skriptů k startu/stopu systému LFS při bootování/vypínání.

Průměrný čas kompilace: 0.1 SBU
Potřebné volné místo: 0.3 MB
Instalace závisí na: Bash a Coreutils

7.2.1. Instalace LFS-Bootscripts

Nainstalujte balíček:

make install

7.2.2. Obsah LFS-Bootscripts

Nainstalované skripty: checkfs, cleanfs, console, functions, halt, hotplug, ifdown, ifup, localnet, mountfs, mountkernfs, network, rc, reboot, sendsignals, setclock, static, swap, sysklogd, template a udev

Krátký popis

checkfs

Kontroluje integritu systémů souborů,před tím,než jsou přípojené(s vyjímkou žurnálovacích a síťových systémů souborů)

cleanfs

Odstraňuje soubory,které nemusejí být zachovány mezi restarty,jako ty v /var/run/ a /var/lock/;znovu vytváří /var/run/utmp a odstraňuje soubory /etc/nologin, /fastboot, /forcefsck

console

Načítá správnou klávesovou mapu pro požadované rozložení klávesnice;také nastavuje písmo obrazovky

functions

Obsahuje běžné funkce,jako kontrola chyb a stavu,které jsou použité několika bootscripty

halt

Vypíná systém

hotplug

Načítá moduly pro systémová zařízení

ifdown

Pomáhá síťovému skriptu s vypínáním síťových zařízení

ifup

Pomáhá síťovému skriptu se zapínáním síťových zařízení

localnet

Nastavuje systémové jméno a lokální loopbackové zařízení

mountfs

Připojuje všechny systémy souborů,s vyjímkou těch,které jsou označeny noauto,nebo jsou síťové

mountkernfs

Připojuje virtuální jaderné systémy souborů jako proc

network

Nastavuje síťové zařízení jako síťové karty a nastavuje výchozí bránu(pokud je použitelná)

rc

Hlavní skript kontroly runlevelu;je zodpovědný za běh všech ostatních bootovacích skriptů jednoho za druhým,v sekvenci podle jména symbolického odkazu

reboot

Restartuje systém

sendsignals

Ujišťuje se,že jsou ukončené všechny procesy předtím,než se systém restartuje,nebo vypíná

setclock

Reseruje jaderné hodiny na lokální čas,pokud nejsou hardwarové hodiny nastaveny na čas UTC

static

Nabízí funkcionalitu potřebnou k přířazení statické adresu Internet Protocol (IP) pro síťové zařízení

swap

Zapíná a vypíná swapové soubory a oddíly

sysklogd

Startuje a vypíná systémová a jarerné logovací démony

template

Šablona pro tvorbu přízpůsbených bootscriptů pro ostatní démony

udev

Připraví adresář /dev a nastartuje Udev