7. Nastavení systémových Bootscriptů

7.1. Úvod

Tato kapitola popisuje jak nainstalovat a nakonfigurovat balíček LFS-Bootscripts.Hodně těchto skriptů bude pracovat bez úprav,ale několik vyžaduje další konfigurační soubory,protože potřebují informace o hardwaru.

Init skripty ve stylu System-V jsou v této knize implementovány,protože jsou používanější.Pro další volby je k dispozici tip o nastavení initu ve stylu BSD na http://www.linuxfromscratch.org/hints/downloads/files/bsd-init.txt.Další možnosti získáte v mailing listech pdo pojmem “depinit”.

Pokud používáte alternativní styl initskriptů,přeskočte tuto kapitolu a přesuňte se na Chapter 8.