7.6. Konfigurace Linuxové Konzole

Tato sekce popisuje jak nakonfigurovat bootskript console,který nastavuje klávesovou mapu a písmo konzole.Pokud nebudete používat ne-ASCII znaky(jako znak Britské libry,nebo Eura) a vaše klávesnice je U.S.,vynechte tuto sekci.Bez konfiguračního souboru nebude bootscript console nic dělat.

Skript console čte konfiguraci ze souboru /etc/sysconfig/console.Rozhodne se,jakou klávesovou mapu a písmo konzole má použít.Může vám pomoct hodně HOWTO zaměřených na jazyk(viz http://www.tldp.org/HOWTO/HOWTO-INDEX/other-lang.html.Předpřipravený soubor /etc/sysconfig/console se známými nastaveními pro několik zemí se nainstaloval s balíčkem LFS-Bootscripts,proto můžete odkomentovat odpovídající sekci,jestli je vaše země podporována.Pokud stále váháte,podívejte se do adresáe /usr/share/kbd,kde se nacházejí správné klávesové mapy f písma.Přečtete si loadkeys(1) a setfont(8),abyste poznali správné volby pro tyto programy.Pokud jste se rozhodli,vytvořte konfigurační soubor pomocí následujícího příkazu:

cat >/etc/sysconfig/console <<"EOF"
KEYMAP="[arguments for loadkeys]"
FONT="[arguments for setfont]"
EOF

Na příklad pro španělské uživatele,kteří také chtějí použít znak Euro (pomocí AltGr+E) jsou odpodající nastavení správná:

cat >/etc/sysconfig/console <<"EOF"
KEYMAP="es euro2"
FONT="lat9-16 -u iso01"
EOF
[Note]

Note

Řádek FONT výše je správný pouze pro znakovou sadu ISO 8859-15.Pokud používáte ISO 8859-1 z znak libry správný řádek FONT bude vypadat:

FONT="lat1-16"

Pokud není nastavená proměnná KEYMAP nebo FONT,initskript console nespustí odpovídající program.

V některých klávesových mapách Backspace a Delete posílají jiné znaky než ve výchozí klávesové mapě zakompilované do jádra.Toto mate některé aplikace.Na příklad,Emacs zobrazí nápovědu(místo vymazání znaku před kurzorem) pokud je stisknuta klávesa Backspace.Abyste zkontrolovali jestli je použitá klávesová mapa tímto zasažena spusťte následující příkaz:

zgrep '\W14\W' [/path/to/your/keymap]

Pokud je kód 14 Backspace místo Delete,vytvořte následující keymap snippet,abyste opravili tuto chybu:

mkdir -p /etc/kbd && cat > /etc/kbd/bs-sends-del <<"EOF"
         keycode 14 = Delete Delete Delete Delete
       alt keycode 14 = Meta_Delete
    altgr alt keycode 14 = Meta_Delete
         keycode 111 = Remove
  altgr control keycode 111 = Boot
   control alt keycode 111 = Boot
altgr control alt keycode 111 = Boot
EOF

Řekněte skriptu console,aby načetl tento snipper po hlavní klávesové mapě:

cat >>/etc/sysconfig/console <<"EOF"
KEYMAP_CORRECTIONS="/etc/kbd/bs-sends-del"
EOF

Abyste zkompilovali mapu přímo do jádra místo nastavování pomocí bootscriptu console,následujte instrukce v Section 8.3, “Linux-2.6.11.12.”.Tak zajistíte,že klávesnice bude pracovat vždycky jak očekáváte po bootování do udržovacího módu(předáním init=/bin/sh jádru),protože bootskript console se v této situaci nespustí.Dále jádro nenastavuje písmo obrazovky automaticky.Toto nezpůsobí hodně problémů,protože ASCII znaky budou zachyceny správně a je nepravděpodobné,že v udržovacím módu budete potřebovat ne-ASCII znaky.

Protože jádro nastaví klávesovou mapu,je možné vynechat proměnnou KEYMAP z konfiguračního souboru /etc/sysconfig/console.Může být také bez následků ponechána volně(in place).Její zachování může být užitečné pokud spouštíte několik různých jader,kde je obtížné ujistit se,jesli je klávesová mapa zakompilovaná do každého.