7.10. Konfigurace skriptu localnet

Částí práce skriptu localnet je nastavení systémového jména.Toto je třeba zkonfigurovat v souboru /etc/sysconfig/network.

Vytvořte soubor /etc/sysconfig/network a zapište jméno počítače pomocí:

echo "HOSTNAME=[lfs]" > /etc/sysconfig/network

[lfs] je třeba zaměnit za jméno počítače.Nezapisujte zde plně kvalifikované doménové jméno (Fully Qualified Domain Name—FQDN).Tato informace bude v souboru /etc/hosts v další sekci.