7.11. Vytvoření souboru /etc/hosts

Pokud je třeba nakonfigurovat síťovou kartu,rozhodněte se pro IP adresu,FQDN a možné aliasy použité v souboru /etc/hosts.Syntaxe je:

<IP address> myhost.example.org aliases

Pokud není počítač viditelný na Internetu(např. pokud je zaregistrovaná doména a platný blok přiřazených IP adress—hodně uživatelů toto nemá),ujistěte se,že IP adresy jsou v oblasti privátních síťových adres.Platné bloky jsou:

	Třída Sítě
	A     10.0.0.0
	B     172.16.0.0 do 172.31.0.255
	C     192.168.0.0 do 192.168.255.255

Platná IP adresa může být 192.168.1.1.Platné FQDN pro tuto IP adresu může být www.linuxfromscratch.org (není doporučeno,protože to je platná registrovaná adresa a může způsobit problémy doménového jmenného serveru (domain name server)).

I když nepoužíváte síťovou kartu,FQDN je stále vyžadováno.Toto je potřebné,aby některé programy pracovaly správně.

Vytvořte soubor /etc/hosts pomocí:

cat > /etc/hosts << "EOF"
# Begin /etc/hosts (network card version)

127.0.0.1 localhost
[192.168.1.1] [<HOSTNAME>.example.org] [HOSTNAME]

# End /etc/hosts (network card version)
EOF

Hodnoty[192.168.1.1] a [<HOSTNAME>.example.org] je třeba změnit podle uživatele,nebo požadavků(pokud je IP adresa přiřazena síťovým/systémovým administrátorem a počítač je připojen k existující síti).

Pokud nebudete konfigurovat síťovou kartu vytvořte soubor /etc/hosts pomocí:

cat > /etc/hosts << "EOF"
# Begin /etc/hosts (no network card version)

127.0.0.1 [<HOSTNAME>.example.org] [HOSTNAME] localhost

# End /etc/hosts (no network card version)
EOF