7.8. Creating the /etc/inputrc File

Soubor inputrc ovládá mapování klávesnice ve specifických situacích.Tento soubor je startovací soubor používáný Readline — vstupně orientovanou knihovnou — používanou Bashem a většinou ostatních shellů.

Hodně lidí nepotřebuje specofické mapování klávesnice,proto příkaz níže vytváří globální /etc/inputrc použité všemi,kdo se přihlásí.Pokud se později rozhodnete,že potřebujete přepsat výchozí hodnoty uživatelskými,můžete vytvořit soubor .inputrc v uživatelově domovském adresáři s modifikovanými mapováními.

Pro další informace jak editovat soubor inputrc podívejte se na info bash v sekci Readline Init File.info readline je také dobrý zdroj informací.

Níže je výchozí globální inputrc společně s komentáři vysvětlujícími co různé volby dělají.Všimněte se,že komentáře nemohou být na stejném řádku jako příkazy.Vytvořte soubor pomocí následujícího příkazu:

cat > /etc/inputrc << "EOF"
# Begin /etc/inputrc
# Modified by Chris Lynn <roryo@roryo.dynup.net>

# Allow the command prompt to wrap to the next line
set horizontal-scroll-mode Off

# Enable 8bit input
set meta-flag On
set input-meta On

# Turns off 8th bit stripping
set convert-meta Off

# Keep the 8th bit for display
set output-meta On

# none, visible or audible
set bell-style none

# All of the following map the escape sequence of the
# value contained inside the 1st argument to the
# readline specific functions

"\eOd": backward-word
"\eOc": forward-word

# for linux console
"\e[1~": beginning-of-line
"\e[4~": end-of-line
"\e[5~": beginning-of-history
"\e[6~": end-of-history
"\e[3~": delete-char
"\e[2~": quoted-insert

# for xterm
"\eOH": beginning-of-line
"\eOF": end-of-line

# for Konsole
"\e[H": beginning-of-line
"\e[F": end-of-line

# End /etc/inputrc
EOF